BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


 

Kể từ năm 2010, chúng tôi ngưng phát triển trang Phật học BuddhaSasana. Chúng tôi chỉ tiếp tục chỉnh sửa các tài liệu cũ, khi cần thiết. Chúng tôi cũng ngưng, không còn ấn tống đĩa CD Phật học.

Hiện nay, chúng tôi chỉ quản lý trang web với địa chỉ: www.budsas.net

 

1. Mục đích và chủ trương của
trang web Phật học BuddhaSasana

1.1- Trang web BuddhaSasana được thành lập từ năm 1996, nhằm mục đích quảng bá giáo lý nguyên thủy của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

1.2- Mục đích thứ hai là để thành lập một thư viện điện tử Phật học Anh-Việt, sưu tập và số hóa Tam Tạng chuyển dịch từ nguồn Pali tạng và Hán tạng A-hàm, các tài liệu Phật giáo từ hai nguồn kinh điển đó, và các tài liệu liên quan đến phương cách hành trì trong truyền thống Phật giáo Theravada.

1.3- Thêm vào đó, với mục đích nghiên cứu đối chiếu, trang web cũng có sưu tập chọn lọc một số tài liệu kinh sách căn bản của các môn phái, tông phái trong các truyền thống khác.

1.4- Trang web được trình bày đơn giản, để giúp độc giả truy cập nhanh chóng và dễ dàng, nhất là từ những nơi mà phương tiện truyền thông Internet còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, sự trình bày đơn giản sẽ làm dễ dàng việc hòa nhập các trang web của thư viện BuddhaSasana vào các phần mềm xử lý văn bản, để in ấn và phát hành tài liệu Phật học.

1.5- Vì đây là một thư viện Phật học, không phải là một tờ báo magazine, trang web không đăng tải các thông tin, thông báo, báo cáo, bình luận thời sự, v.v. của các cá nhân, các chùa, các nhóm hay các tổ chức Phật giáo.

1.6- Mặc dù được sự hỗ trợ và khuyến khích của nhiều vị tu sĩ và cư sĩ khắp nơi trên thế giới, trang web được điều hành bởi một nhóm cư sĩ Phật tử trong tinh thần tự nguyện vô vụ lợi, hoàn toàn độc lập, không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức Phật giáo nào.

1.7- Chúng tôi hoan hỷ đón nhận mọi đóng góp của quí vị độc giả. Xin vui lòng gửi các thư đóng góp ý kiến, thắc mắc, bài vở, tài liệu kinh sách và dịch phẩm Phật giáo về địa chỉ email: budsas @ gmail.com

Xin xem thêm:

- Thư Ngỏ, lời kêu gọi hỗ trợ và đóng góp (tháng 1-2005)


2. Đĩa CD Phật học BuddhaSasana

2.1- Đĩa CD Phật học BuddhaSasana được phát hành từ đầu năm 2000, với dung lượng 650 Mb. Cho đến nay (2006), khoảng 20,000 đĩa đã được quảng bá trên khắp thế giới.

Đĩa được ấn tống và phát hành hoàn toàn miễn phí (xem Thư Ngỏ), gồm tư liệu của:

a) Trang web BuddhaSasana, do Cư sĩ Bình Anson biên tập;
b) Trang web Access To Insight, do Cư sĩ John Bullitt biên tập; và
c) Sưu tập các bộ Từ điển Đối chiếu Phật học Việt-Anh-Phạn.

2.2- Đĩa CD nầy được cập nhật, bổ sung, và hiệu chỉnh mỗi tháng.

2.3- Chúng tôi không giữ bản quyền, và chúng tôi khuyến khích mọi người tùy duyên sao chép để đĩa CD được phổ biến rộng rãi, với điều kiện duy nhất là đĩa phải được phát hành trong tinh thần Pháp thí của Đạo Phật, không phải để tạo mãi, sinh lợi.

Bình Anson,
Perth, Western Australia


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 12-08-2015