HÙN PHƯỚC TU SỬA TỰ VIỆN


 

Vài hình ảnh của các hoạt động hùn phước tu sửa tự viện.
Xin bấm vào các hình nhỏ dưới đây để xem ảnh phóng lớn.

 

Chùa Bồ Đề
Vũng Tàu
Chùa Cồ Đàm
Long Thành, Đồng Nai
Tịnh thất Diệu Tâm
Bảo Lộc
Chùa Giác Quang
Q.8, Sài Gòn
Chùa Kỳ Viên
Q.3, Sài Gòn
bode1.jpg
bode1.jpg
800 * 600
bode2.jpg
bode2.jpg
800 * 600
codam1.jpg
codam1.jpg
800 * 600
codam2.jpg
codam2.jpg
800 * 600
dieutam_bl1.jpg
dieutam_bl1.jpg
800 * 600
dieutam_bl2.jpg
dieutam_bl2.jpg
800 * 600
giacquang1.jpg
giacquang1.jpg
800 * 600
giacquang2.jpg
giacquang2.jpg
800 * 600
kyvien1.jpg
kyvien1.jpg
800 * 600
kyvien2.jpg
kyvien2.jpg
800 * 600
 

Chùa Linh Cổ
Tiền Giang

Chùa Nam Tông
Bình Chánh, Sài Gòn
Tx Ngọc Thành
Thủ Đức, Sài Gòn
Chùa Phổ Quang
Đắk Lắk
Chùa Phước Hải
Tiền Giang
linhco01.jpg
linhco01.jpg
800 * 600
linhco02.jpg
linhco02.jpg
800 * 600
namtong1.jpg
namtong1.jpg
800 * 600
namtong2.jpg
namtong2.jpg
800 * 600
ngocthanh01.jpg
ngocthanh01.jpg
800 * 600
ngocthanh02.jpg
ngocthanh02.jpg
800 * 600
phoquang_dl1.jpg
phoquang_dl1.jpg
800 * 524
phoquang_dl2.jpg
phoquang_dl2.jpg
800 * 519
phuochai1.jpg
phuochai1.jpg
800 * 600
phuochai2.jpg
phuochai2.jpg
800 * 600
 

Chùa Phước Hộ
Long Thành, Đồng Nai

Chùa Phước Quang
Nhơn Trạch, Đồng Nai
Chùa Pitukhosarangsay
Cần Thơ
Chùa Siêu Lý
Q.6, Sài Gòn
Chùa Tam Phước
Long Thành, Đồng Nai
phuocho1.jpg
phuocho1.jpg
800 * 600
phuocho2.jpg
phuocho2.jpg
800 * 600
phuocquang1.jpg
phuocquang1.jpg
800 * 600
phuocquang2.jpg
phuocquang2.jpg
800 * 600
pitu01.jpg
pitu01.jpg
800 * 600
pitu02.jpg
pitu02.jpg
600 * 800
sieuly1.jpg
sieuly1.jpg
800 * 600
sieuly2.jpg
sieuly2.jpg
800 * 600
tamphuoc1.jpg
tamphuoc1.jpg
800 * 600
tamphuoc2.jpg
tamphuoc2.jpg
800 * 600
 

Chùa Thiên Trúc
Kiên Giang

Chùa Tứ Phương Tăng
Bình Phước
Chùa Từ Quang
Gò Vấp, Sài Gòn
Viên Hòa
Nha Trang
Chùa Xà Xiêm
Kiên Giang
thientruc01.jpg
thientruc01.jpg
800 * 600
thientruc02.jpg
thientruc02.jpg
797 * 600
tuphuongtang1.jpg
tuphuongtang1.jpg
800 * 600
tuphuongtang2.jpg
tuphuongtang2.jpg
800 * 600
tuquang1.jpg
tuquang1.jpg
800 * 600
tuquang2.jpg
tuquang2.jpg
800 * 600
vienhoa02.jpg
vienhoa02.jpg
800 * 600
vienhoa03.jpg
vienhoa03.jpg
800 * 600
xaxiem1.jpg
xaxiem1.jpg
800 * 511
xaxiem2.jpg
xaxiem2.jpg
600 * 800
 

Chùa Pro-Len
Sóc Trăng

 

Chùa Khlang-Ông
Kiên Giang

 

Chùa Vansà-Suađây
Kiên Giang

Chùa Pháp Luân
Huế
prolen1.jpg
prolen1.jpg
800 * 600
prolen2.jpg
prolen2.jpg
800 * 600
khlangong1.jpg
khlangong1.jpg
1024 * 1313
khlangong2.jpg
khlangong2.jpg
912 * 600
khlangong4.jpg
khlangong4.jpg
800 * 600
vansa01.jpg
vansa01.jpg
800 * 600
vansa02.jpg
vansa02.jpg
800 * 600
vansa03.jpg
vansa03.jpg
600 * 800
phapluan_hue01.jpg
phapluan_hue01.jpg
800 * 600
phapluan_hue02.jpg
phapluan_hue02.jpg
800 * 600

 

[MAIN INDEX]

Last updated:  20-02-2015