Tu sửa Chùa Diệu Quang
Quận Tân Bình, Sài Gòn

Chùa Diệu Quang, quận Tân Bình, Sài Gòn, do ngài Hòa thượng Giới Nghiêm thành lập cho các vị Tu nữ Nam tông. Chùa đã xuống cấp trầm trọng, vách tường đổ nứt, các cây cột và đà ngang đều bị mối ăn, ... cần phải cấp tốc tu sửa.

Công tác xây dựng bắt đầu tiến hành vào giữa tháng 3-2010, và hoàn tất vào đầu tháng 6-2010.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức và thiện tâm của quý chư tôn đức Tăng Ni và quý anh chị cư sĩ Phật tử đã đóng góp tịnh tài  và hỗ trợ tích cực để công trình xây dựng được hoàn tất mỹ mãn. Lễ Lạc Thành đã được tổ chức trọng thể vào ngày 6-6-2010.

 
dq2010_01.jpg
dq2010_01.jpg
1200 * 900
dq2010_02.jpg
dq2010_02.jpg
1200 * 900
dq2010_03.jpg
dq2010_03.jpg
900 * 1200
dq2010_04.jpg
dq2010_04.jpg
1200 * 900
dq2010_05.jpg
dq2010_05.jpg
1200 * 900
dq2010_06.jpg
dq2010_06.jpg
1200 * 900
dq2010_07.jpg
dq2010_07.jpg
1200 * 900
dq2010_08.jpg
dq2010_08.jpg
1200 * 900
dq2010_09.jpg
dq2010_09.jpg
1200 * 900
dq2010_10.jpg
dq2010_10.jpg
1200 * 900

 

Công trình xây dựng, ngày 09-04-2010
dq2010_11.jpg
dq2010_11.jpg
1200 * 900
dq2010_12.jpg
dq2010_12.jpg
1200 * 900
dq2010_13.jpg
dq2010_13.jpg
1200 * 900
dq2010_14.jpg
dq2010_14.jpg
900 * 1200
dq2010_15.jpg
dq2010_15.jpg
900 * 1200
dq2010_16.jpg
dq2010_16.jpg
900 * 1200
dq2010_17.jpg
dq2010_17.jpg
900 * 1200

 

Công trình xây dựng hoàn tất
Lễ Lạc Thành, ngày 06-06-2010
dq2010_18.jpg
dq2010_18.jpg
1200 * 900
dq2010_19.jpg
dq2010_19.jpg
900 * 1200
dq2010_20.jpg
dq2010_20.jpg
900 * 1200
dq2010_21.jpg
dq2010_21.jpg
948 * 1200
dq2010_22.jpg
dq2010_22.jpg
1200 * 900
dq2010_23.jpg
dq2010_23.jpg
1200 * 900
dq2010_24.jpg
dq2010_24.jpg
1200 * 900
dq2010_25.jpg
dq2010_25.jpg
1200 * 900

[ Tu sửa Tự viện ]

last updated: 08-06-2010