Kinh văn trên bản gỗ

Sưu tập hình ảnh kinh văn khắc trên bản gỗ để in trên giấy.

[ Home ]

caoli01.jpg
caoli01.jpg
1200 * 900
caoli02.jpg
caoli02.jpg
1350 * 900
caoli03.jpg
caoli03.jpg
675 * 900
caoli04.jpg
caoli04.jpg
1354 * 900
caoli05.jpg
caoli05.jpg
1200 * 900
caoli06.jpg
caoli06.jpg
1200 * 900
caoli07.jpg
caoli07.jpg
1200 * 900
caoli08.jpg
caoli08.jpg
1274 * 814
caoli09.jpg
caoli09.jpg
1276 * 900
caoli10.jpg
caoli10.jpg
1018 * 763
caoli11.jpg
caoli11.jpg
1295 * 901
caoli12.jpg
caoli12.jpg
1350 * 900
caoli13.jpg
caoli13.jpg
1311 * 900
caoli14.jpg
caoli14.jpg
1099 * 900
caoli15.jpg
caoli15.jpg
582 * 712
caoli16.jpg
caoli16.jpg
447 * 900
caoli17.jpg
caoli17.jpg
667 * 900
caoli18.jpg
caoli18.jpg
609 * 900
caoli19.jpg
caoli19.jpg
1200 * 900
caoli20.jpg
caoli20.jpg
1200 * 900
caoli21.jpg
caoli21.jpg
975 * 900
caoli22.jpg
caoli22.jpg
1014 * 682

 

 Cao Li Đại tạng kinh

Đại tạng kinh Hàn quốc (高麗大藏經 , Cao Li Đại tạng kinh) là một tập hợp kinh điển Hán tự, khắc trên 81,340 bản gỗ in. Mỗi bản gỗ có kích thước 24 cm x 70 cm, bề dày từ 2.6 cm đến 4 cm, nặng khoảng 3-4 kg. Trung bình, mỗi mặt của bản gỗ có khắc 23 hàng chữ, mỗi hàng có 14 chữ Hán cỗ.

Tạng kinh này còn được gọi là Bát vạn Đại tạng kinh (八萬大藏經), hiện được lưu trữ tại chùa Hải Ấn (海印寺 , Haeinsa - Hanja, Hải Ấn tự) thuộc tỉnh Gyeongsangnam, Nam Hàn. Toàn bộ Đại tạng được khắc trong 16 năm, từ năm 1236 đến 1251, gồm có 52,382,960 Hán tự, trong 1,496 tựa đề và 6,568 tập (xem http://en.wikipedia.org/wiki/Tripitaka_Koreana ). Đây là bộ Đại tạng tương đối đầy đủ nhất và được dùng để tham chiếu với các bộ Đại tạng Nhật Bản (Đại Chính Tân tu Đại tạng kinh, Taishō Shinshū Daizōkyō 大正新脩大藏經) và Trung Hoa (CBETA, Chinese Buddhist Electronic Text Association 中華電子佛典協會 , Hiệp hội Phật điển Điện tử Trung Hoa).

Vào năm 1992, Viện Nghiên cứu Tam tạng Hàn quốc (Tripitaka Koreana Research Institute, http://www.sutra.re.kr ) thực hiện dự án số hóa Đại tạng, và từ năm 1996, kết quả công trình số hóa lần lượt được phổ biến trên các trang web của Internet.

-ooOoo-

[ Home ]

updated: 14-10-2009