KOSAMBI
Kaushambi - Câu Diệm Bi

Qua vùng Allahabad, chúng tôi đến Kaushambi (Kosambi, Câu-Diệm-Bi) lúc 4:00 giờ chiều. Nơi đây, bây giờ chỉ còn lại các nền đất, di tích của tu viện Ghositarama, nơi Đức Phật ngự khi Ngài đến hoằng pháp tại vùng này, và một trụ đá Asoka.

Kaushambi là nơi Đức Phật dạy cho chư Tăng sáu pháp hòa kính (lục hòa), như đã ghi lại trong kinh Kosambi (Trung Bộ 48).

[Index]

 
17-Kosambi-A.jpg
17-Kosambi-A.jpg
640 * 480
17-Kosambi-B.jpg
17-Kosambi-B.jpg
640 * 480

[Index]