VARANASI
Benares - Ba La Nại

Thành phố Varanasi được bao quanh bởi 3 con sông: sông chính là sông Hằng (Gange) và 2 nhánh sông Varuna và Asi. Tên gọi Varanasi là kết hợp của hai tên: Varuna và Asi.

Chúng tôi thức dậy sớm, lúc 5:00 giờ, để đi đến bờ sông Hằng. Bên này bờ sông là nhà cửa dân chúng, ồn ào, náo nhiệt. Bên kia bờ thì hoang vắng, vì nơi đó tích tụ cả ngàn năm qua các lớp tro và xương sau khi người Ấn hỏa táng rồi đổ xuống sông, trôi dạt sang bờ bên đó, nên không ai dám ở. Chúng tôi thuê thuyền chèo dọc theo sông, quan sát các nơi hỏa táng, và các lối tế tự của những người theo đạo Ấn độ giáo.

[Index]

 
16-Varanasi-A.jpg
16-Varanasi-A.jpg
640 * 480
16-Varanasi-B.jpg
16-Varanasi-B.jpg
640 * 480
16-Varanasi-C.jpg
16-Varanasi-C.jpg
640 * 480
16-Varanasi-D.jpg
16-Varanasi-D.jpg
634 * 475

[Index]