SARANATH
Sarnath - Isipatana - Lộc Uyển

Sarnath là nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Trước khi vào Sarnath, chúng tôi thấy tháp Chukhandi bên đường, đánh dấu nơi Đức Phật lần đầu tiên đến gặp 5 anh em Kiều Trần Như, sau khi Ngài thành đạo.

Tại Sarnath, chúng tôi đến tháp Dhamekha, cao khoảng 33.5 m với đường kính 28.5 m, đánh dấu nơi Ngài chuyển Pháp Luân. Sau đó, chúng tôi đi tham quan các vết tích còn lại trong vùng, kể cả trụ đá Asoka.

Chúng tôi vào xem Viện Bảo Tàng Sarnath, nơi có lưu hai di tích quan trọng: tượng Đức Phật chuyển Pháp Luân và tượng bốn sư tử của vua Asoka mà ngày nay là biểu tượng của Ấn Độ. Tượng Đức Phật Chuyển Pháp Luân được tạc bằng đá đỏ, cao khoảng 1.6 m, tạc hình Ngài ngồi kiết già, bàn tay theo dạng chuyển pháp (Dharmacakra-mudra), phía sau là vòng hào quang lớn với hai vị thiên. Phía dưới có khắc hình 5 anh em Kiều-Trần-Như, và hình một phụ nữ và em bé, có lẽ đó để chỉ mẹ con thí chủ tạc tượng.

Viếng chùa Mahabodhi và cây cổ thụ bồ đề trồng kế cạnh, nơi có thờ tượng Phật chuyển Pháp Luân, với 5 anh em Kiều-Trần-Như, và gần đây, có đặt thêm các bảng đá ghi bài kinh Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Pàli và nhiều thứ tiếng khác, kể cả Việt ngữ. Kế bên đó là khu vườn nai - Lộc Uyển (Isipatana, Mrigadava), rộng khoảng 4 ha, do chính phủ bang Utta Pradesh tái thiết lập năm Phật lịch 2500 (1956 TL).

Sau đó, chúng tôi đến viếng chùa Thái Lan (Wat Thai Saranath).

[Index]

 
15-Sarnath-A.jpg
15-Sarnath-A.jpg
960 * 720
15-Sarnath-B1.jpg
15-Sarnath-B1.jpg
640 * 480
15-Sarnath-B2.jpg
15-Sarnath-B2.jpg
640 * 480
15-Sarnath-B3.jpg
15-Sarnath-B3.jpg
700 * 454
15-Sarnath-C.jpg
15-Sarnath-C.jpg
640 * 480
15-Sarnath-D1.jpg
15-Sarnath-D1.jpg
640 * 480
15-Sarnath-D2.jpg
15-Sarnath-D2.jpg
640 * 480
15-Sarnath-D3.jpg
15-Sarnath-D3.jpg
640 * 480
15-Sarnath-E1.jpg
15-Sarnath-E1.jpg
640 * 480
15-Sarnath-E2.jpg
15-Sarnath-E2.jpg
640 * 480
15-Sarnath-F1.jpg
15-Sarnath-F1.jpg
650 * 488
15-Sarnath-F2.jpg
15-Sarnath-F2.jpg
640 * 480
15-Sarnath-G.jpg
15-Sarnath-G.jpg
640 * 480
15-Sarnath-H2.jpg
15-Sarnath-H2.jpg
640 * 480
15-Sarnath-H3.jpg
15-Sarnath-H3.jpg
640 * 480
15-Sarnath-I.jpg
15-Sarnath-I.jpg
640 * 480
15-Sarnath-J-Museum.jpg
15-Sarnath-J-Museum.jpg
640 * 480
15-Sarnath-K.jpg
15-Sarnath-K.jpg
504 * 756
15-Sarnath-L.jpg
15-Sarnath-L.jpg
499 * 740
15-Sarnath-Wat_Thai-01.jpg
15-Sarnath-Wat_Thai-01.jpg
640 * 480
15-Sarnath-Wat_Thai-02.jpg
15-Sarnath-Wat_Thai-02.jpg
640 * 480

[Index]