SAVATTHI
Shravasti - Xá Vệ

Xá-Vệ (Shravasti, Savatthi) là kinh đô của bộ tộc Koshala (Kosala). Chúng tôi vào thăm một đồi cao, đánh dấu nơi Đức Phật đấu phép với ngoại đạo (vào mùa Hạ thứ 7), và thâu phục nhà vua cùng dân chúng thành Xá-Vệ.

Chúng tôi đến thăm nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika) và kế bên đó là nhà cha mẹ của Ngài Angulimala. Sau đó, lên đường đến thăm Tinh xá Kỳ Viên (Jetavana Vihara).  Đây là nơi Đức Phật ngự trong 25 năm cuối trước khi Ngài bát niết bàn. Có rất nhiều bài kinh do Ngài thuyết giảng tại đây và đã được kết tập trong kinh tạng và luật tạng.

Trong khuôn viên của Jetavana, chúng tôi đến viếng tịnh thất của các Ngài Ca-Diếp, Ưu-Ba-Li (Upali), Sivali, La-Hầu-La, Mục-Kiền-Liên, Angulimala, và Xá-Lợi-Phất. Trong một ngôi chùa, chúng tôi còn thấy dấu tích 8 tháp thờ xá lợi của các Ngài: Kiều-Trần-Như, Ca-Diếp, Xá-Lợi-Phất, Ưu-Ba-Li, A-Nan, Ca-Chiên-Diên, Mục-Kiền-Liên, và La-Hầu-La. Chúng tôi đến chiêm bái cội bồ đề Ananda, do Ngài Ananda trồng để tưởng nhớ Đức Phật, và gần đó là Tịnh thất Kosamba, nơi Đức Phật thường vào đó nghỉ.

Đi sâu vào bên trong Kỳ Viên, chúng tôi đến lễ bái Hương phòng (Gandhakuti), có cấu trúc tương tự như tịnh thất Kosamba, nhưng rộng lớn hơn, là nơi Đức Phật ngự khi Ngài ở Kỳ Viên.

Sau đó, chúng tôi đến thăm chùa Sri Lanka (Nava Jetavana Vihara), và xin phép ngài trụ trì để bước lên sân thượng. Từ nơi này, chúng tôi nhìn thấy được ao sen, nơi nàng Cinca đã bị cuốn hút xuống địa ngục vì mang tội vu oan Đức Phật.

[Index]

 
14-Savatthi_A_Miracle-Hill.jpg
14-Savatthi_A_Miracle-Hill.jpg
640 * 480
14-Savatthi_B_Anandipindika.jpg
14-Savatthi_B_Anandipindika.jpg
640 * 480
14-Savatthi_B_Angulimala.jpg
14-Savatthi_B_Angulimala.jpg
640 * 480
14-Savatthi_C_Cinca_Pond.jpg
14-Savatthi_C_Cinca_Pond.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana.jpg
14-Savatthi_Jetavana.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-0.jpg
14-Savatthi_Jetavana-0.jpg
480 * 640
14-Savatthi_Jetavana-8_Stupas.jpg
14-Savatthi_Jetavana-8_Stupas.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-8_Stupas_A.jpg
14-Savatthi_Jetavana-8_Stupas_A.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-Ananda_BodhTree.jpg
14-Savatthi_Jetavana-Ananda_BodhTree.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-B.jpg
14-Savatthi_Jetavana-B.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-C.jpg
14-Savatthi_Jetavana-C.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-D.jpg
14-Savatthi_Jetavana-D.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-E.jpg
14-Savatthi_Jetavana-E.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-F.jpg
14-Savatthi_Jetavana-F.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-G.jpg
14-Savatthi_Jetavana-G.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-HuongPhong1.jpg
14-Savatthi_Jetavana-HuongPhong1.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-HuongPhong2.jpg
14-Savatthi_Jetavana-HuongPhong2.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-HuongPhong3.jpg
14-Savatthi_Jetavana-HuongPhong3.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-K.jpg
14-Savatthi_Jetavana-K.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-L.jpg
14-Savatthi_Jetavana-L.jpg
640 * 480
14-Savatthi_Jetavana-M.jpg
14-Savatthi_Jetavana-M.jpg
640 * 480

[Index]