LUMBINI
Lâm Tỳ Ni

Chúng tôi đến khu di tích Lumbini, thuộc xứ Nepal. Đây là một khu đất rộng, 4 km x 4 km, trồng rất nhiều cây Simsapà. Chúng tôi đến viếng đền Mayadevi (Mahamaya) và cột trụ Asoka, dựng lên vào khoảng năm 250 trước TL. Bên trong đền là cấu trúc nền nhà cỗ xưa đã được khai quật, trong đó có một bia đá đánh dấu nơi Đức Phật đản sinh. Cạnh đền thờ là hồ Pushkarini, nơi ngài Bồ Tát được tắm rửa sau khi đản sinh.

[Index]

 
12-Lumbini-A1.jpg
12-Lumbini-A1.jpg
640 * 480
12-Lumbini-A2.jpg
12-Lumbini-A2.jpg
640 * 480
12-Lumbini-A3.jpg
12-Lumbini-A3.jpg
480 * 640
12-Lumbini-B1.jpg
12-Lumbini-B1.jpg
750 * 297
12-Lumbini-B2.jpg
12-Lumbini-B2.jpg
640 * 480
12-Lumbini-B3.jpg
12-Lumbini-B3.jpg
480 * 640
12-Lumbini-B4.jpg
12-Lumbini-B4.jpg
480 * 640
12-Lumbini-B5.jpg
12-Lumbini-B5.jpg
800 * 533
12-Lumbini-C.jpg
12-Lumbini-C.jpg
640 * 480
12-Lumbini-D1.jpg
12-Lumbini-D1.jpg
540 * 720
12-Lumbini-D2.jpg
12-Lumbini-D2.jpg
308 * 480
12-Lumbini-E1.jpg
12-Lumbini-E1.jpg
540 * 720
12-Lumbini-E2.jpg
12-Lumbini-E2.jpg
375 * 483
12-Lumbini-Wat_Thai-01.jpg
12-Lumbini-Wat_Thai-01.jpg
640 * 480
12-Lumbini-Wat_Thai-02.jpg
12-Lumbini-Wat_Thai-02.jpg
640 * 480

[Index]