PATNA - VESALI
Pataliputta - Vaishali - Tỳ Xá Ly

Chúng tôi đến thành phố Patna (Pataliputta, Pataligama), ghé qua đền Asokaram ở vùng Kumrahar, nay chỉ còn di tích vài trụ đá, đánh dấu nơi Kết Tập Kinh Điển lần thứ III trong triều đại A Dục, năm 253 TTL.

Hôm sau, đến thành phố Vaishali (Vesali, Tỳ-Xá-Ly), thủ đô của bộ tộc Licchavi và liên bang Vajji, nổi tiếng là sống hòa hợp, như đã ghi trong kinh điển. Đây là nơi Đức Phật ngự trong mùa hạ thứ năm, và mùa hạ cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt. Nơi đây còn lại một tháp cao và trụ đá Asoka với đầu sư tử.

Vesali cũng là nơi bà Gotami (Mahaprajapati) xin xuất gia, thành lập Ni đoàn, và là nơi có khu vườn xoài của bà Amrapali, như đã ghi lại trong kinh điển. Vesalia cũng là nơi Kết Tập Kinh Điển lần thứ II, 100 năm sau ngày Bát Niết Bàn.

[Index]

 
10-Patna-KetTap2.jpg
10-Patna-KetTap2.jpg
640 * 426
10-Vesali.jpg
10-Vesali.jpg
640 * 480
10-Vesali-B.jpg
10-Vesali-B.jpg
480 * 640
10-Vesali-C.jpg
10-Vesali-C.jpg
480 * 640
10-Vesali-Lion.jpg
10-Vesali-Lion.jpg
359 * 480

[Index]