RAJGIR
Rajagahar - Vương Xá

Vương Xá là nơi có để lại nhiều thánh tích. Chúng tôi đi bộ lên núi Linh Thứu (Gijjakuta, Vulture Peak), trước khi đến đỉnh núi, chúng tôi đến lễ bái các hang của ngài Xá Lợi Phất, Mộc Kiền Liên, A Nan. Trên đỉnh núi còn lại di tích nơi Đức Phật ngự và thuyết giảng.

Rời núi Linh Thứu, chúng tôi thăm bệnh xá của y sĩ Jivaka (Jivakambavana), và nhà tù nơi vua A Xà Thế giam vua Bình Sa (Bimbisara's Jail) - từ nơi nầy, nhà vua có thể nhìn thấy đỉnh Linh Thứu. Đến thăm hang Sattapani, nơi kết tập kinh điển đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt. Bên đường, ghé qua mua bánh Khaja, một loại bánh chiên tẩm đường đã có từ thời Đức Phật.

Đến thăm di tích khu đại học Nalanda cỗ xưa, trong đó có đền thờ ngài Xá Lợi Phất. Lễ bái tại chùa Thái (Wat Thai Nalanda), cạnh đại học Nalanda ngày nay. Viếng tịnh xá Trúc Lâm (Veluvana). Như tên gọi, chúng tôi thấy nơi đây có trồng rất nhiều cây tre lớn, có một hồ nước lớn (hồ Karanda) là nơi Đức Phật thường đến tắm. Cạnh bờ hồ là một tượng Phật nhỏ, đánh dấu nơi Ngài giảng bài pháp "Ovada-Patimokkha Gatha" cho 1,250 vị Tỳ khưu A-La-Hán vào ngày Rằm tháng Giêng (Magha Puja).

[Index]

 
07-Rajgir_LinhThuu-A1.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-A1.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-A2.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-A2.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-A2b.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-A2b.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-B.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-B.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-C1.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-C1.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-C2.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-C2.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-C3.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-C3.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-C4.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-C4.jpg
480 * 640
07-Rajgir_LinhThuu-C5.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-C5.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-C6.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-C6.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-C6b.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-C6b.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-D1.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-D1.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-D2.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-D2.jpg
640 * 452
07-Rajgir_LinhThuu-E1.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-E1.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-E1b.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-E1b.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-E2.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-E2.jpg
640 * 480
07-Rajgir_LinhThuu-E3.jpg
07-Rajgir_LinhThuu-E3.jpg
640 * 480
08-Rajgir-Bimbisara_Jail1.jpg
08-Rajgir-Bimbisara_Jail1.jpg
640 * 480
08-Rajgir-Bimbisara_Jail2.jpg
08-Rajgir-Bimbisara_Jail2.jpg
640 * 480
08-Rajgir-Bimbisara_Treasury.jpg
08-Rajgir-Bimbisara_Treasury.jpg
640 * 480
08-Rajgir-JivakaHospital0.jpg
08-Rajgir-JivakaHospital0.jpg
640 * 480
08-Rajgir-JivakaHospital1.jpg
08-Rajgir-JivakaHospital1.jpg
640 * 480
08-Rajgir-JivakaHospital2.jpg
08-Rajgir-JivakaHospital2.jpg
640 * 480
09-Rajgir-KetTap1a.jpg
09-Rajgir-KetTap1a.jpg
640 * 480
09-Rajgir-KetTap1b.jpg
09-Rajgir-KetTap1b.jpg
700 * 463
09-Rajgir-Khajah_Cake1.jpg
09-Rajgir-Khajah_Cake1.jpg
640 * 480
09-Rajgir-Khajah_Cake2.jpg
09-Rajgir-Khajah_Cake2.jpg
640 * 480
09-Rajgir-Nalanda1.jpg
09-Rajgir-Nalanda1.jpg
640 * 480
09-Rajgir-Nalanda2.jpg
09-Rajgir-Nalanda2.jpg
640 * 480
09-Rajgir-Nalanda3.jpg
09-Rajgir-Nalanda3.jpg
573 * 391
09-Rajgir-Nalanda-Wat_Thai.jpg
09-Rajgir-Nalanda-Wat_Thai.jpg
640 * 480
09-Rajgir-Veluvana0.jpg
09-Rajgir-Veluvana0.jpg
640 * 480
09-Rajgir-Veluvana1.jpg
09-Rajgir-Veluvana1.jpg
640 * 480
09-Rajgir-Veluvana1b.jpg
09-Rajgir-Veluvana1b.jpg
640 * 450
09-Rajgir-Veluvana2.jpg
09-Rajgir-Veluvana2.jpg
640 * 480
09-Rajgir-Veluvana3.jpg
09-Rajgir-Veluvana3.jpg
874 * 220
09-Rajgir-Veluvana4.jpg
09-Rajgir-Veluvana4.jpg
480 * 640

[Index]