BODH GAYA
Bồ Đề Đạo Tràng

Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo. Nổi tiếng nhất là khu di tích chùa Đại Bồ Đề (Mahabodhi Temple), trong đó có thờ một tượng Phật đã được tạc ra vào thế kỷ X TL. Phía sau là cây cổ thụ Bồ Đề, và Kim Cương Toà, nơi Đức Phật ngồi tham thiền, đắc đạo. Trong khuôn viên chùa có đánh dấu các nơi Đức Phật ngự trong 7 tuần lễ đầu tiên sau khi thành đạo (xem bản đồ), và trụ đá của vua Asoka (A Dục).

Rời chùa Đại Bồ Đề, chúng tôi đến xem sông Ni Liên Thuyền (Naranjara) và khu làng của nàng Sujata, người dâng bát cháo sữa đến Đức Phật, trước khi Ngài vượt sông sang bên kia bờ để tham thiền, đắc đạo.

Ở ngoại thành Bodh Gaya, ngày nay có nhiều chùa được thiết lập, của các cộng đồng Phật giáo Thái Lan, Việt Nam, Tích Lan, Miến Điện, Tây Tạng, Bhutan, Nhật Bản, v.v.

[Index]

 
06-Bodhgaya-A1.jpg
06-Bodhgaya-A1.jpg
419 * 640
06-Bodhgaya-A2.jpg
06-Bodhgaya-A2.jpg
480 * 640
06-Bodhgaya-A3.jpg
06-Bodhgaya-A3.jpg
627 * 360
06-Bodhgaya-B.jpg
06-Bodhgaya-B.jpg
480 * 640
06-Bodhgaya-F1.jpg
06-Bodhgaya-F1.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-G.jpg
06-Bodhgaya-G.jpg
800 * 600
06-Bodhgaya-H_Asoka_Pillar.jpg
06-Bodhgaya-H_Asoka_Pillar.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H0a.jpg
06-Bodhgaya-H0a.jpg
675 * 406
06-Bodhgaya-H1a.jpg
06-Bodhgaya-H1a.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H1b.jpg
06-Bodhgaya-H1b.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H1c.jpg
06-Bodhgaya-H1c.jpg
800 * 600
06-Bodhgaya-H2a.jpg
06-Bodhgaya-H2a.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H2b.jpg
06-Bodhgaya-H2b.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H2c.jpg
06-Bodhgaya-H2c.jpg
633 * 474
06-Bodhgaya-H2d.jpg
06-Bodhgaya-H2d.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H3a.jpg
06-Bodhgaya-H3a.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H3b.jpg
06-Bodhgaya-H3b.jpg
800 * 600
06-Bodhgaya-H3c.jpg
06-Bodhgaya-H3c.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H4a.jpg
06-Bodhgaya-H4a.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H4b.jpg
06-Bodhgaya-H4b.jpg
600 * 399
06-Bodhgaya-H4c.jpg
06-Bodhgaya-H4c.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H5.jpg
06-Bodhgaya-H5.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H6a.jpg
06-Bodhgaya-H6a.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H6b.jpg
06-Bodhgaya-H6b.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-H7.jpg
06-Bodhgaya-H7.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-I-Neranjara01.jpg
06-Bodhgaya-I-Neranjara01.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-I-Neranjara02.jpg
06-Bodhgaya-I-Neranjara02.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-J-Sujata.jpg
06-Bodhgaya-J-Sujata.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-K-Japan.jpg
06-Bodhgaya-K-Japan.jpg
480 * 640
06-Bodhgaya-K-VienGiac.jpg
06-Bodhgaya-K-VienGiac.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-K-WatThai-01.jpg
06-Bodhgaya-K-WatThai-01.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-K-WatThai-02.jpg
06-Bodhgaya-K-WatThai-02.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-K-WatThai-03.jpg
06-Bodhgaya-K-WatThai-03.jpg
640 * 480
06-Bodhgaya-K-WatThai-04.jpg
06-Bodhgaya-K-WatThai-04.jpg
640 * 480

[Index]