INTRODUCTION
Dẫn Nhập

Trong 2 tuần lễ, từ ngày 28 tháng 10 đến 08 tháng 11-2004, chúng tôi đi hành hương Phật tích tại Ấn Độ và Nepal. Ở đây, xin ghi lại hình ảnh của chuyến đi đó.

Đoàn chúng tôi gồm có 9 người, ngoài tôi ra, các vị khác đều là Phật tử Thái Lan. Trưởng đoàn là Giáo sư Jahn (Ajahn Jahn), phó trưởng đoàn là bà Kwanthai. Đoàn chúng tôi khởi hành từ Bangkok, đáp máy bay đến Kolkata (Calcuta) - xem bản đồ bên dưới. Từ đó, chúng tôi dùng xe trong suốt cuộc hành trình, đi thăm các thánh tích. Trong chuyến đi, chúng tôi nghỉ đêm tại các khách sạn khác nhau, ngoại trừ một đêm ở chùa Thái (Wat Thai) tại Kusinara, và một đêm tại nhà khách Tích Lan (Sri Lanka Guest House) ở Sarnath.

Chúng tôi đã đi chiêm bái 13 thánh địa Phật giáo:

1) Bodh Gaya
2) Rajgir
3) Nalanda
4) Pataliputta (Patna)
5) Vesali (Vaishali)
6) Kushinara
7) Lumbini (Nepal)
8) Kapilavatsu (India)
9) Savatthi
10) Varanasi và Sarnath
11) Kaushambi
12) Sankasya
13) Kurusathahn (Mahasatipatthana)

Cộng thêm với vài địa danh nổi tiếng khác của Ấn Độ như sông Gange, sông Yamuna, thủ đô Delhi, thành phố Calcuta (Kolkata), thành phố Kanpur, đền Taj Mahal, đồn Agra Fort, thành phố Jaipur (Pink City), và đồn Ambar Fort.

Cuộc hành hương kết thúc tại thủ đô Delhi. Sau đó, chúng tôi đáp máy bay trở về Bangkok.

[Index]

 
01-Map-A.jpg
01-Map-A.jpg
617 * 466
01-Map-B.jpg
01-Map-B.jpg
672 * 587
01-Map-C.jpg
01-Map-C.jpg
636 * 441
02-Group-A.jpg
02-Group-A.jpg
640 * 480
02-Group-B.jpg
02-Group-B.jpg
640 * 480
02-Group-Binh_Anson_Delhi_Uni.jpg
02-Group-Binh_Anson_Delhi_Uni.jpg
317 * 500
03-OnTheRoad-A.jpg
03-OnTheRoad-A.jpg
640 * 480
03-OnTheRoad-B.jpg
03-OnTheRoad-B.jpg
640 * 480
03-OnTheRoad-C.jpg
03-OnTheRoad-C.jpg
640 * 480
03-OnTheRoad-F.jpg
03-OnTheRoad-F.jpg
640 * 480
04-Hotel-Delhi.jpg
04-Hotel-Delhi.jpg
640 * 480
04-Hotel-Jaipur.jpg
04-Hotel-Jaipur.jpg
640 * 480
04-Hotel-Kanpur.jpg
04-Hotel-Kanpur.jpg
640 * 480
04-Shopping1.jpg
04-Shopping1.jpg
640 * 480
04-Shopping2.jpg
04-Shopping2.jpg
480 * 640
04-Shopping3.jpg
04-Shopping3.jpg
606 * 478
05-Restaurant-A.jpg
05-Restaurant-A.jpg
640 * 480
05-Restaurant-B.jpg
05-Restaurant-B.jpg
640 * 480
05-Restaurant-D.jpg
05-Restaurant-D.jpg
640 * 480
05-Restaurant-E.jpg
05-Restaurant-E.jpg
640 * 480

[Index]