Hành hương Vientiane, Lào

Tháng 3-2015

 
01.jpg
01.jpg
1310 * 900
02.jpg
02.jpg
1437 * 900
03.jpg
03.jpg
640 * 900
04.jpg
04.jpg
1199 * 900
05.jpg
05.jpg
1351 * 900
06.jpg
06.jpg
1200 * 900
07.jpg
07.jpg
1905 * 1400
08.jpg
08.jpg
677 * 900
09.jpg
09.jpg
1399 * 900
10.jpg
10.jpg
1756 * 900
11.jpg
11.jpg
1350 * 900
12.jpg
12.jpg
1350 * 900
13.jpg
13.jpg
1888 * 900
14.jpg
14.jpg
1350 * 900
15.jpg
15.jpg
1346 * 900
16.jpg
16.jpg
1350 * 900
17.jpg
17.jpg
1799 * 1200
18.jpg
18.jpg
1350 * 900
19.jpg
19.jpg
1349 * 900
20.jpg
20.jpg
1349 * 900
21.jpg
21.jpg
1079 * 900
22.jpg
22.jpg
2454 * 1202
23.jpg
23.jpg
1799 * 1201
24.jpg
24.jpg
1350 * 900
25.jpg
25.jpg
1346 * 900
26.jpg
26.jpg
1350 * 900
27.jpg
27.jpg
1350 * 900
28.jpg
28.jpg
1350 * 900
29.jpg
29.jpg
1350 * 900
30.jpg
30.jpg
1346 * 900

[ Home ]

 

HÀNH HƯƠNG VIENTIANE, LÀO
Tháng 3, 2015


Ghi chú:

Hình 01: Chuyến bay từ Úc. Du hành 3 ngày ở Vientiane, Lào (2 đêm, 1 ngày rưỡi).

02: VIENTIANE – Những nơi đã thăm viếng. Tìm ở khách sạn dọc theo đường Setthathilath hoặc gần đó.

03: Đặt bát, trước khách sạn, 5.00-6.00 am

04: Chợ đêm, bờ sông Mekong. Cho giới trẻ và du khách. Trật tự, không ồn ào. (tương tự Chợ Bến Thành ban đêm)

05: Đường phố

06-09: Chùa Sisawon. Mới trùng tu. Chuông gỗ. Nơi chôn tro cốt.

10-14: Pha That Luang. Tàng kinh các. Chùa That Luang. Giếng thờ Naga. Nơi chôn tro cốt cho VIP

15-16: Chùa Mì-xái, gần khách sạn, có trường tiểu học, phòng đọc sách. Chư tăng đi bát.

17-18 : Chùa Hải-xộk. Tượng Phật mỗi ngày trong tuần. Nơi chôn tro cốt.

19: Chùa Ông-tư.

20-22: Chùa Ingpeng, trường Phật học cho Tăng sĩ. Thị giả mời cơm.

23-24: Chùa Sỉ-sa-kệt, kiến trúc Thái Lan. Viện bảo tàng, 2000 tượng Phật

25-28: Chùa Sỉ-mường. Chủ Nhật, rất phổ thông cho Phật tử. Cách dâng hoa.

29: Tháp đen, Thát-đầm. Lá vàng dát bị cướp mất.

30: Pa-tu-xay, quảng trường Chiến thắng, xâu trong thập niên 1960s, kỷ niệm kháng chiến chông Pháp. Vẫn dở dang, chưa hoàn tất.

–ooOoo–

Lào:

Diện tích: 236,000 km2 (VN: 332,000 km2) – Dân số: 6,8 triệu (VN: 90 triệu) – Đạo Phật: 70%. Theravada là quốc giáo, triều vua Fa Ngum, thế kỷ 14 (Lan Xan, xứ Triệu Voi).

Vientiane:

Diện tích: 3,900 km2 (Saigon: 2,000 km2) – Dân số: 700,000, 10% dân số (Saigon: 8 triệu, 9% dân số).

 

[ Home ]

26-04-2015