Đàm luận Phật Pháp
- 30 -

Tổ chức PG ở phương Tây
 

 [ Home ]

Các mô hình tổ chức Phật giáo ở phương Tây

Ts Gunasekara là một cư sĩ Phật tử gốc Tích Lan, sinh sống tại bang Queensland, Australia, và là một hội viên kỳ cựu của Hội Phật giáo Queensland (Buddhist Society of Queensland). Bài này được viết vào năm 1994 (Nguyên tác Anh ngữ bài viết của Ts Gunasekara đính kèm dưới đây). Ông Gunasekara tóm tắt 4 mô hình Phật giáo Nam truyền ở phương Tây như sau:

Mô hình A – Hội Cư sĩ Phật tử: bao gồm các hoạt động về việc nghiên cứu học tập Phật Pháp theo dạng nguyên thủy ghi chép trong kinh điển Pali, áp dụng vào đời sống hằng ngày dựa theo các nguyên tắc của Phật Pháp, và khuyến khích tuân giữ các giáo lý đó.

 

Mô hình B – Chùa Luân Đôn (Anh quốc): bao gồm các mục tiêu như hội cư sĩ nêu trên, nhưng nhấn mạnh vào sự cần thiết hỗ trợ các vị tu sĩ để hoằng pháp. Thông thường, khi diễn giải kinh điển, mô hình này chú trọng nhiều hơn về các Chú giải của ngài Phật Âm, trong khi các hội cư sĩ thường có khuynh hướng chỉ chú trọng đến kinh điển nguyên thủy.

 

Mô hình C – Chùa Lanka (Singapore): đây là mô hình thuần túy dạng sắc tộc. Mục đích chính dường như là để cung ứng nhu cầu tâm linh của các nhóm sắc tộc tha hương, mô phỏng theo các sinh hoạt Phật giáo tại xứ sở gốc, không quan tâm đến giá trị phổ quát của những lời Phật dạy, và dường như không quan tâm đến các điều kiện văn hóa, xã hội của địa phương đang trú ngụ.

 

Mô hình D – Trung tâm Thiền: tổ chức Phật giáo được chuyển hóa thành một trung tâm hành Thiền (trường Thiền) dưới sự hướng dẫn của một vị "Thiền Sư". Phương pháp hành thiền thường là một dạng thức đơn giản của niệm xứ thứ nhất (niệm thân) của Tứ Niệm Xứ, thường không để ý đến các điều kiện tiên khởi Đức Phật đã cẩn thận đặt ra cho sự thực hành chính xác của pháp quán niệm này.

 


  • Theo Pháp sư Surya Das (Phật giáo Tây Tạng), Đạo Phật ở phương Tây có 10 chiều hướng nổi bật như sau:

Chiều hướng   1: Hành thiền và thực chứng
Chiều hướng   2: Nghiêng về giới cư sĩ
Chiều hướng   3: Bình đẳng giới tính
Chiều hướng   4: Dân chủ và bình đẳng
Chiều hướng   5: Cốt lõi, đơn giản và không huyền bí
Chiều hướng   6: Phi tông phái
Chiều hướng   7: Sắc bén về tâm lý
Chiều hướng   8: Có tính thẩm trạch
Chiều hướng   9: Nghiêng về sinh hoạt cộng đồng
Chiều hướng 10: Quan tâm đến xã hội và môi trường

  • Theo Gs Huston Smith & Gs Philip Novak, trong quyển sách “Buddhism: A Concise Introduction” (2002), Phật giáo tại Mỹ có 5 đặc tính tổng quát:
  1. Đặt trọng tâm về hành thiền
  2. Cư sĩ quản lý
  3. Bình đẳng nam nữ
  4. Tổng hợp tông phái
  5. Dấn thân xã hội và chính trị
  • Theo Tỳ-khưu Dhammika (Phật giáo Nam truyền), các nguyên nhân chính tạo ra nhiều vấn đề trong công cuộc hoằng pháp ở phương Tây bao gồm:

(1) Khuynh hướng bao dung và không phân biệt có tính hời hợt, giả tạo (thí dụ: “Thượng đế, Thần linh, và Niết-bàn đều giống nhau") làm lu mờ lằn ranh gữa Phật Pháp và các tư tưởng khác.

(2) Nhấn mạnh quá đáng về tâm lý học Phật giáo nhưng xem nhẹ các phương diện đạo đức, triết lý và thế giới quan.

(3) Một nhãn quan thơ mộng, không thực tế, về Phật giáo ở phương Đông và xem thường sức mạnh của văn hóa và truyền thống Tây phương, làm cản trở chúng ta không thể hòa nhập Phật giáo vào mô trường chúng ta đang sinh sống.

(4) Nhiều vị thầy từ nhiều truyền thống khác nhau giảng dạy các phiên bản Phật Pháp khác nhau, đôi khi lại có vẻ mâu thuẫn lẫn nhau. Vấn đề càng trầm trọng hơn, khi đa số các vị thầy nầy lại không thể phân biệt những phần tử của nguồn gốc văn hóa của họ và các phần tử của Phật Pháp; và thường thường, giảng dạy trình bày văn hóa của họ như thể là Phật Pháp.

Tuy nhiên, các nguyên nhân vấn đề này cũng không có gì khó hiểu, vì Phật giáo còn quá mới mẻ tại phương Tây. Trong khi có nhiều vấn đề như thế, chúng ta cũng thấy có nhiều dấu hiệu rất tốt. Dấu hiệu khích lệ quan trọng nhất là công tác dịch thuật nghiêm túc các kinh văn Phật giáo ngày càng gia tăng. Sự hiểu biết các nguồn kinh văn này là căn bản tuyệt đối để quảng bá đạo Phật từ một nền tảng vững chắc và giúp cho các Phật tử có một hướng đi rõ ràng. Sự chú tâm về hành thiền cũng là một dấu hiệu tốt. Quảng bá hành thiền đúng đường lối là rất cần thiết, giúp làm đối trọng cho việc phát triển tri thức.

 

(xin xem thêm các bài viết bên dưới)

-ooOoo-

 

[ Home ]

 

Ethnic Buddhism and Other Obstacles to the Dhamma in the West

Dr V. A. Gunasekara
(
April 1994)

An Examination of the Institutional Forms of Buddhism in the West with Special Reference to Ethnic and Meditational Buddhism.

Source: BuddhaNet ( www.buddhanet.net )

*

1. Some Preliminary Issues

What is Buddhism?

This essay is concerned with some obstacles [1] to the spread of the Dhamma in Western countries. This requires a consideration of some basic questions on the nature of Buddhism, and the institutional forms it has taken in the West. Buddhism is the name given to the teaching of Siddhatta Gotama, who is better known as the Buddha, and Buddhists are those who affirm the validity of his teaching. Buddhists themselves refer to the teaching by the Pali term Dhamma (or in some schools of Buddhism by its Sanskrit equivalent dharma). One of the root meanings of this word is "to uphold" (dhr in sanskrit), and in this sense is used to denote that which upholds the Universe. It has sometimes been translated as the Norm or the Law.

Whether the Dhamma constitutes a religion or not has been debated variously. It is certainly not a religion in the Judeo-Christian-Islamic sense because it is not based on the blind acceptance of the word of someone who claims to be a "prophet" or kinsman of a supreme God. On the other hand it cannot simply be equated with Science, Philosophy or Psychology as these secular disciplines are commonly understood. Two characteristics of the Dhamma separate it from these latter disciplines.

The Dhamma postulates a strict normative set of values including a moral code while secular, "non-religious", sciences tend to be positivistic and adopt a neutral stance on moral and ethical questions.

The Dhamma postulates survival after death in some form or other. On this question there are some differences of opinion. But the popular interpretations of the Dhamma do make it clear that some kind of future life could be expected for persons who have not fully liberated themselves. The status of the fully liberated one after death has been more problematical.

Because of these characteristics Buddhism falls into a broader definition of religion than the one traditionally used in the West. Indeed such a change of definition is coming into general use. As such Buddhism can, and indeed must, be considered a religion and compared with the other religions in the world. Buddhists should compare the claims of Buddhism against these other religious systems. A taxonomy of religious systems is necessary to do this effectively.

Universal and Particular Religions

Religions could be classified into those that are "universal" and those that are "particularistic" in scope. The requirements of a universal religion are stated later, but the distinction depends crucially on the eligibility of persons for membership either as ordinary followers or as some kind of elite within the religion concerned. Examples of religions that are generally considered "universal" are (in order of their appearance) Buddhism, Christianity and Islam. On the other hand we may regard Judaism and Hinduism as examples of particularistic religions because their membership is limited to certain people on the basis of some criteria whether national or ethnic.

As with most generalisations there are exceptions to this simple division of religions. Religions that have generally been considered particularistic and exclusive have attempted in recent times to broaden their appeal and relax some of the strict criteria relating to those who are allowed within their fold. On the other hand basically universalistic religions have developed national and ethnic variations which have considerably narrowed the scope of the religion when such ethnic variation is used in a given manifestation of the religion.

Thus some people who are not ethnic Jews (e.g. Ethiopians and even a few American Blacks) have been admitted into Judaism, and recently people of ethnic European descent have embraced the Hare Krishna version of Hinduism. In both cases they have not been universally accepted by their co-religionists. Many ethnic Jews oppose the validity of the conversion of non-Jews into Judaism, and the claim of Western Hare Krishna priests have been challenged by orthodox Hindus as they are not of the Brahmin caste by birth. The existence of such exceptions do not deny the basically ethnic character of these religions.

Another characteristic of particularistic religions is that they are confined largely or exclusively to people of a given nationality or ethnicity even though the beliefs of these religions may not require it. It is in this sense that Shinto and Sikhism can be considered to be ethnic religions. This is also true of the religious views of many so-called primitive peoples, tribes, etc. because these beliefs are part of the culture of the people concerned. We shall use the terms "particularistic religion", "ethnic religion" and "cultural religion" almost synonymously, and in every case in contradistinction to those religions that are considered universal religions.

When we are speaking of "ethnic Buddhism" we are referring to a manifestation of Buddhism which runs counter to its historic universalistic character. Cultural aspects may not be obvious in the national manifestations of Buddhism, but become quite distinct, and create problems, when they are transplanted into other cultures.

Characteristics of a Universal Religion

The characteristics which make a religion universal in scope are the following:

Universality of Principle. There must be nothing in the basic beliefs of the religion that confine it to a particular nation, race or ethnic group. Thus if there is a notion of a "chosen people" then this characteristic is violated.

Non-Exclusiveness of Membership. Any person could be an adherent of the religion concerned, and be entitled to the same privileges and obligations as every other person. This of course does not require every follower of the religion to be of the same level of achievement, but only that some external factor like race or caste prevents individuals from full participation in the religion.

Wide Geographical dispersion. The religion must have demonstrated an ability to find followers amongst a variety of nations or ethnic groups. Thus even if a religion satisfies the first two requirements but have not been able to spread beyond its region of origin it may not qualify to be a universal religion. Thus Jainism is not generally regarded as a universal although its principles are universal in scope and it is non-exclusive.

Non-Exclusiveness of Language. The practices of the religion which require verbal communication should be capable of being done in any language. The authoritative version of its basic texts may be maintained in the original language in which the original expositions were given, but translations of these should be valid, provided that they preserve the sense of the original texts.

Independence of Specific Cultural Practices. The practices of the religion should be free from the cultural practices of a particular group in such matters as food, dress [2], seating, etc.

Each one of these criteria raise problems but they have to be satisfied to a significant extent if the relgion is to be deemed a universal one.

On the basis of these characteristics Buddhism, as originally expounded by the Buddha, can be described as a universal religious system par excellence.

Practical Considerations

In practice however it has during the many centuries it has been practiced in different cultures have acquired some ethnic peculiarities. This is also true of some of the other religions that are generally considered universal in scope. Thus we can speak of the Ukrainian Orthodox Church or the Dutch Reformed Church which seems to present certain cultural variants of Christianity. The Sh'ite school of Islam may also be considered an ethnic variant of Islam as it is confined almost exclusively to people of Iranian descent.

Ethnic variants of universal religions are thus common, but so long as the cultural and ethnic content of these religions relate to secondary matters, and the ethnic variant is used only in the particular country where the cultural tendencies emerged there may not be any serious damage done. We have then the case of a religion adapting itself to a particular national or cultural milieu without sacrificing any of its fundamental universalistic precepts. Particularly when a religion is practiced in a country for several centuries, and there has been little contact with other nationalities that may practice the same religion, such ethnic and national variants can emerge. This explains why ethnic variants have emerged in all the three main universal religions we have mentioned.

The problem with the ethnic variants of universal religions arise when the followers of these religions migrate to a different country and carry with them not only the universalistic aspects of their religions but also the cultural elements. The correct attitude should be to give precedence to the universal aspects and discard those cultural aspects that have little relevance. Often however it is the cultural aspects that are given an overriding importance with the result that the religion is given a false image in the country into which the migrants have taken their religion.

The rapid development of means of transportation, the emergence of a global economy, and the standardisation of many aspects of life, has created an unprecedented movement of peoples in the world in recent decades. This mass migration has brought peoples professing various religions to live in areas where those religions have not been known widely. Countries like Australia which have traditionally relied on heavy migration from other countries provide very good examples but it is also seen in older settled areas like Europe and even Asia.

Australia has adopted the Multiculturalism as an official policy. It is however sad to see that Buddhism is sometimes also considered as part of this multi-culturalism. Strictly speaking the Dhamma is above cultural peculiarities and cannot be considered part of the baggage of "Multiculturalism".

2. The Universality of the Dhamma

The Qualities of the Dhamma

It is not difficult to show the universality of Buddhism in terms of the characteristics we have identified. Traditionally Buddhists are those who "go for refuge" to the three "Gems" of Buddhism, viz. the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Of these three it is only the second, refuge in the Dhamma, that is most relevant for the contemporary practice of Buddhism [3].

We shall be concerned with the Dhamma as it is expounded in the Pali Canon which is generally considered to be the earliest of the Canons of Buddhism. The Buddha has always been regarded as a teacher for all humanity. Indeed the compass of his teaching may even exceed the human plane as one of the titles conferred to the Buddha is "teacher of humans and devas" (sattā devamanussānam), and there are discourses that are said to have been given to non- human beings. Whatever the truth of this claim may be the bulk of the discourses of the Buddha given in the Pali Canon were delivered to humans, most of it to monks and some of it to laypersons.

In the Pali Canon there is an enumeration of the qualities of the Dhamma which establish clearly its universalist nature. The six qualities of the Dhamma that are mentioned in the traditional formulary are the following:

1. Clear Exposition (svakkhato). The clarity of the exposition means that it contains not esoteric element that might make it appropriate for a certain category of persons.

2. Self-realisation (sanditthiko). This reduces reliance on an established priesthood or authorised "teachers". Individuals who are prepared to devote the necessary time can acquire the Dhamma by personal study, practice and experience.

3. Timelessness (akāliko). This has two meanings: (a) the results of the dhamma could be seen almost immediately and (b) the dhamma is not circumscribed in time, and would not become irrelevant by the mere passage of time. It is the second of these interpretations that give it universal significance.

4. Empiricism (ehipassiko). The validity of the Dhamma could be seen by experimentation and observation through practice. It is not merely a theoretical assertion about life, but a verifiable statement.

5. Practicality (opanayiko). The Dhamma could be practiced ("entered upon") by any interested person.

6. Apprehension by the wise (paccattam veditabbo vinnuhiti). Measure of wisdom is necessary for its clear apprehension.

The first five of these qualities contribute to the universality of the Dhamma. The sixth is not taken to mean that only "wise" people are capable of apprehending it, but that wise people will apprehend it more readily than others. The fact that the Dhamma has these qualities does not automatically make it universal. Other religious systems may also lay claim to some of these qualities, but not to the totality of these. What is true of the "particularistic" religions is that they are restricted in some sense to a particular grouping, usually on the basis on ethnicity. We must therefore investigate the principal aspects of ethnicity that may affect the practice of a religion and see whether they manifest themselves in the Dhamma.

Buddhism as a missionary religion

Another testimony to the universalist character of Buddhism was that Buddhism was the world's first missionary religion. There was no evidence that any religion before it was interested in spreading it on a world-wide basis. Indeed the opposite was the case. Pre-Buddhist religions were more interested in excluding others from its fold rather than welcoming them. This is true of most tribal religions of primitive peoples who confined their religion to their own group. It was also true of other early religions, like the ancient Egyptian, Babylonian religions as well as the Brahmanical religion of India. The latter jealously guarded who were to be admitted, especially to the brahmin caste. The emerging religion of Judaism in the present middle-east was also keen in keeping it confined to the "chosen people". There were several other religions all equally exclusive.

In contrast to this dominant view the Buddha sought to proclaim the dhamma universally once he had resolved the problem whether to proclaim it at all. There are several instances where this is clearly proclaimed, perhaps for the first time in religious history. The classic utterance on this subject is recorded both in the Vinaya and the Samyutta Nikāya. Quite early in his dispensation, when the number of Bhikkhus was still a handful, he addressed them thus:

Go ye, O monks, wander around for the good of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world, for the benefit, good and happiness of humans and devas. Let not any two go in the same way. Proclaim, monks, the Dhamma which is beautiful in the beginning, good in the middle and good at the end. Be exemplars of the pure life perfected and purified in every respect. There are beings with little dust in their eyes who will surely perish without the Dhamma, but who can join those other Dhamma-farers. I myself, monks, will go to Uruvelā to preach the Dhamma. (SN i, 104-5).

This quotation more than any other captures the universalist spirit of the Dhamma. The Buddha not only exhorts his disciples to spread the Dhamma but himself set an example, an example that was to last his whole his life. It is also in this spirit that the Dhammapada proclaims that the "Gift of the Dhamma is the best of all gifts" (v.354).

The Indian ruler who gave expression to the Buddha's wish for the universal propagation of the Dhamma was the Indian emperor Asoka. His missions to many parts of the world was perhaps the first systematic attempt to spread a religion to the limits of the known world. Asoka was only partly successful, and many of his missions did not have a lasting effort. In the West it is only in Greece that Asoka's efforts had some success even though it was extremely short-lived. [4] But Buddhism was successful in penetrating the most parts of Asia, even though in the process it underwent some change. The decline of Buddhism has seen many of these "gains" lost, and now it is declining even further particularly through the spread of the three Western religions of Christianity, Islam and Communism.

Christianity and Islam are the other two missionary religions in the world. However there is a great difference in the missionary methods adopted by Buddhism on the one hand and the theistic religions on the other. Buddhism sought to "convert" by using argument and example, but the theistic religions not only used force and violence but resorted to every manner of propaganda, bribery, trickery and deceit. Far from abandoning these methods the theistic religions are refining these techniques that have brought them so much success in the past.

Modern Buddhists have been lethargic in carrying out the injunction of the Buddha with regard to the propagation of the Truth. The efforts of true Buddhist pioneers like the Anagarika Dharmapala has been forgotten. Indeed the retreat into ethnic Buddhism is precisely a statement that those who resort to it are no longer interested in Dhamma propagation. While there are now a large number of Sri Lankan monks in Western countries they are not engaged in dhamma-duta work, but in catering for the Sri Lankan communities abroad. In effect they are denying the universalist character of Buddhism are returning it to the particularistic mould of ethnic religion in contravention of the clear injunctions of the Buddha.

The Dhamma and Language

Perhaps the most important "ethnic" aspect that could influence the practice of a religion is language. The practice of a religion involves communication with other persons and the most powerful instrument of that communication is language.

Language impinges on religion in many ways. Firstly the doctrine of the religion has to be written down if it is to survive for posterity. Theravāda Buddhism uses the Pali language. There is a great deal of dispute on the origins of Pali. It belongs to the Indo-European family of languages but whether it was the language of the Buddha is uncertain. As a Sākyan the mother tongue would certainly not have been Pali. Most of the Buddha's activity took place in Magadha where the dominant language Magadhan would have been used by the Buddha. Some scholars claim that Pali was the language spoken in the Ujjain region which the Buddha is not recorded as having visited. Others claim that it is an artificial language designed specifically to record the Dhamma and was never the spoken language of a group of people. Whatever the truth of the matter be it is clear that the Buddha's original discourses (in whatever language they may have been given) have been rendered into Pali by the arhats of old, and today forms the definitive corps of the Buddha's teaching according to the Theravadins. [5]

From the Pali the Dhamma has been translated into other languages. Unfortunately many of these translators took some liberties in their translation. This is also true of the English translations of the Pali Text Society. For this reason it is absolutely necessary to go to the original Pali texts if the true meaning of the Dhamma is to be discovered.

Whatever the language of the scriptures be there is the question of the popular dissemination of the Dhamma which cannot be done in a classical language which people do not understand. On this question there is a definitive pronouncement on the part of the Buddha. This occurs in the Vinaya Piaka when the two bhikkhu brothers Yameluketula question the Buddha on the appropriateness of using local languages for the exposition of the dhamma. In response to this the Buddha laid down the rule: anujānāmi bhikkave sakāya niruttiyā buddhavacanam pariyāpunitun ti. (Vin I, 139). This could be translated as: "I order that the word of the Buddha be mastered in [your] own language". We shall refer to this as the "sakāya niruttiyā rule" or more simply as the "Language Rule" of Buddhism. The Buddha uses the imperative term anujānāmi ("I order") only when he made definitive pronouncements, and therefore the sakāya niruttiyā rule can be taken as a definitive injunction of the Buddha binding on all those who go to refuge in the Buddha. Our problem is to see how the sakāya niruttiyā rule can be used in the modern context.

The Application of the Sakāya Niruttiyā Rule

By and large Buddhists have used the Buddha's injunction embodied in the sakāya niruttiyā rule in the early centuries. In the course of its first millennium and half the Dhamma has been established in countries whose main languages have been Sinhalese, Burmese, Thai, Cambodian Lao, Tibetan, Chinese, Korean, Japanese, Vietnamese, etc. In all these cases there was no hesitation in using these local languages for the propagation of the Dhamma.

It will be noticed that all the countries in which Buddhism spread initially were Asian countries. This is no mere coincidence. It was only in these countries that there existed a religious tolerance and curiosity prevailed. In Europe such tolerance existed before Christianity became the dominant religion. After the conversion of Constantine and the Christian capture of state power in Europe all other religions were ruthlessly put down. Only Judaism was allowed to exist, and that too under severe oppression of the Jews. Torture and death was the standard treatment for other religions, and even in the case of Christianity for heretics. It was only in the 19th Century that a measure of religious tolerance was secured, and the Dhamma could reach Europe. But the old tradition of religious oppression kept out many people from even experimenting with these religions, quit apart from the distortions they were subjected to.

The Theravada Canon in the Pali language and in roman script has been published by the London based Pali Text Society, but its circulation has not been great. The only European language into which the Dhamma has been translated substantially is English, but like all translations there is also a degree of interpretation involved. [6] Some suttas have been translated into German, but the other European languages (even French and Italian) contain only very small amount of Canonical text. For the most part non- English speaking Europeans have to rely on expository material which contain an even greater measure of interpretation than the translations. What we have said of Europe also applies to America, Australasia and Africa as well.

The Dhamma and other Ethno-cultural aspects

In areas other than language the ethno-cultural tendencies have not been very influential in Buddhism, unlike other religions like Hinduism. However a brief comment may be made on some of these aspects.

Seating Arrangements. In most Asian Buddhist countries it is customary for persons engaged in Buddhist activities (veneration of the Buddha, chanting, listening to dhamma talks, participation in dhamma discussions, meditation, etc) to sit on the floor (sometimes on a mat). Indeed in many Asian countries (e.g. Japan) this is a general method of seating with houses being devoid of chairs. But sitting on the floor (whether on a mat or cushion) is not a requirement of the Dhamma. The stock phrase used in the Canon to describe the position adopted by those who engaged in discourse with the Buddha is "ekamanta nisidi" (i.e. sat on one side). There is no implication that the person sat on the floor, or even at a lower level that the Buddha's seat (which we are given to understand was a seat above the level of the floor). Now if people could discourse with the Buddha seated down on prepared seats perhaps on the same level as the Buddha, the insistence that assembly areas in Buddhist institutions like viharas in the West should be devoid of chairs is a remanant of a "cultural cringe" on the part of those who enforce these rules. Thus it is a manifestation of cultural or ethnic Buddhism, not the following a requirement of the Dhamma.

Attire. It is usual for Hare Krishna devotees in the West to don Indian attire (dhotis and saris). Buddhism has no specified dress code. The Vinaya prescribes only the required garments for monks, but this was determined by the climatic conditions in India. Even with regard to this Buddhist monks have been forced to make certain departures from the Vinaya dress rules in cold climates where the Indian form of monastic dress does not provide sufficient protection against the weather. Mahayana monks had already made such changes, and even Theravada monks are now doing so in cold countries. Lay persons have no dress specified for them, so any mode of attire that would be considered proper in a given society could be adopted by lay Buddhists. However in one respect is the Eastern custom insisted on. This is the practice of removing shoes on entering a Buddhist shrine. This practice too is a cultural one, and has no sanction in the Dhamma. In this respect curious compromises are seen. Thus some people wear socks, even though the logic for this seems to be obscure. The proper attitude to this is not to insist on such peculiarities relating to footwear where it is not a custom in the country in which the Buddhist institution is located. In Asia Asian customs may be adopted; and in the West western customs could be adopted. There is also a tendency to insist on a certain kind of dress during the "sil" observances on uposatha days determined by the lunar cycle. This white attire prescribed for this seems to be the perpetuation of a Sri-Lankan practice with only a very slender basis in the Canon.

3. Ethnic and non-Ethnic Buddhism in the West

Buddhism in the West

As we have seen Buddhism in the West is a relatively recent development made possible by the breakdown in the State protection accorded to Christianity in Europe. When Buddhism became first known in the West it evoked great interest, especially as it came at a time when Darwinism and other areas of scientific discovery had considerably eroded the basis of Christianity. However this initial spurt of enthusiasm has not been kept up, and since then the Dhamma has been in regression in most of the West, at least amongst the native populations.

Two dangers confront the spread of Buddhism in the West in the present period. One is the spread of ethnic Buddhism which in some instances has transformed the universal message of the Buddha into a parochial cult. The other is the attempt to transform Buddhism into a minor meditation therapy by certain "teachers" who have not understood the role that "meditation" plays in the Buddha's scheme of liberation. In this work we shall be concerned primarily with the first of these developments, but some comments will be made on the latter as it is not unconnected with ethnic Buddhism as most of these "teachers" of Buddhism have learnt their "meditation" from Eastern gurus. [7]

Buddhism in Western countries have taken up two main routes. One is the formation of Buddhist Societies mainly amongst lay-persons centered on the study of texts, and lectures by experts or exponents of Buddhism. The other route was to establish Viharas which have been the usual units around which Buddhists have congregated in Theravāda countries. In most Asian countries the institutional mode is almost exclusively the Vihara model, but in the West it was normal for secular Societies to be established. However both modes can and indeed should exist in the West, but the Viharas established in the West should be in the mainstream of Buddhism, not replicas of ethnic temples imported from the East. We shall consider both these modes of institutional Buddhism in the West, but with the greater emphasis on the Vihara mode.

The London Vihara and the Lankarama Models

Two models of Vihara Buddhism in the West have emerged which we may call the London Vihara and the Lankarama models. The London Vihara established in the 1920s provided a model of a Buddhist Vihara operating in a Western land. The Lankarama, which was established in Singapore in the 1940s by Sri Lankan Sinhalese migrants offers the alternative model of ethnic Buddhism transplanted from its original Sri Lankan context into a foreign land.

It was appropriate that the first Theravada Vihara to be established in the West should have been in London where the knowledge of Theravada Buddhism was the greatest. In the first decades of its existence this Vihara set a model that could have been adopted by other Buddhist groups in the West. It was centre for the study, practice and propagation of the Dhamma, primarily using the English language. Monks living in this Vihara distinguished themselves by their scholarly publications and by their contributions to the public discussion on religious issues. The vihara was concerned primarily with the propagation of the Dhamma as it has come down through the ages, and was not concerned with the propagation of the local ideosyncracies which characterised the Buddhist scene in Sri Lanka even though most of the people connected with the establishment of this Vihara came from Sri Lanka. [8]

The Vihara was a centre for meditation, but there was no addiction to this activity as the principal way in which the Dhamma could be practiced in the West. In several other respects, like seating arrangements at the Vihara, the London Vihara sought to adhere the local customs rather than those prevailing in Sri Lanka.

These high ideals had not always been in evidence, and there have been periods of controversy, particularly after the predominant English patronage of the Vihara was replaced by the growing number of migrants from Sri Lanka. Despite these developments the Vihara provided a model on which other Viharas could be established. Unfortunately there were very few imitators. Some Viharas were established in some other European countries, and while they did adhere to some of the correct principles for the Buddhist Vihara in a Western country they were by no means exemplars in this area.

In Australia there has been no Vihara that could be considered to be in some respects the parallel of the London Vihara. To some extent the Brisbane Buddhist Vihara under the long-time incumbency of the late Ven Shanti Bhadra Maha Thera could be considered the nearest. But after the departure of Ven Shanti Bhadra the Vihara lost a lot of its ethnically oriented members who broke away to found an ethnic temple. There has been some regression from the high standards set by Ven Shanti Bhadra Maha Thera, and the pitfalls of ethnic Buddhism have not been entirely avoided.

The Lankaramaya Model stands very much in contrast to the London Vihara model. The first Lankarama was established in Singapore by Sri Lankans resident in that city-state. Since then several viharas based on the Singapore Lankarama Model have been established in many countries in the West, some even boasting the name Lankaramaya itself, others adopting different names but based on variations of the same model. We shall refer to these Viharas in the West as Lankaramaya viharas. There are other types of ethnic Buddhism based on the particular types of Asian Buddhism, both Mahayana and Theravada. These include temples based primarily on the Thai, Cambodian, Laotian, Chinese, Vietnamese, Tibetan and Japanese models. We cannot explore all these manifestations of ethnic Buddhism in the West but shall concentrate on the Lankarama model which is based primarily on Sinhalese Buddhism.

- The dominant characteristics of the Lankarama model of the Theravada Vihara in the West are the following:

- The membership of the Vihara is primarily Sinhalese. Even when this is not incorporated into the constitution of the Vihara, the actual practices undertaken preclude the active participation of others;

- The principal medium of activity in the Vihara is the Sinhala language. It is in this language that most of the discourses are delivered, and the activities of the Vihara advertised.

- The principal Buddhist activities of the Vihara are:

(a) dhamma-discourse in the Sinhalese style (bana),
(b) the provision of alms and robes to monks,
(c) chanting of "protection suttas" (pirit) tying of pirit-thread,
(d) the veneration of the buddha-rupa (buddha-puja), the bodhi-tree and relics (if these are imported from Sri Lanka), and
(e) teaching the Dhamma to Sinhala children (daham- pāsaela).

The conduct of specifically cultural activities like the teaching of the Sinhala language, celebration of the Sinhala New Year, etc.

None of these activities of the Lankarama style of vihara belongs to the tradition of Buddhism as a universal religion. The bana-style of preaching generally excludes the old practice of Dhamma-discussion (dhamma-sākaccā). There is little importance attached to the study of the Pali Canon, indeed the Canon is often unavailable in such monasteries, and even if available there is little opportunity for its intensive study.

In short Lankarama-style of viharas have little contact with the local population, and does not consider the propagation of the dhamma to the local habitants a primary objective. It is meant for Sri Lankan migrants to indulge in the traditional practices associated with Buddhism in their home country.

The Australian Experience

Australia had a racially biased migration policy between 1920 and 1968. This meant that few Sinhalese could settle here during this period, and as such no ethnic Buddhist institutions could have been established. There is some evidence of ethnically oriented Buddhist activity by migrants who came before the imposition of the racial immigration policy, but this activity soon ceased, and almost all the Buddhists who migrated at that time have been converted into Christianity. The first Buddhist presence in Australia was the Chinese Mahayana Buddhism, which also soon petered out after the imposition of the racial immigration policy.

However a few Buddhist visitors were allowed to come to the country on short visits often with several restrictions placed on their activity. These included Venerable Narada Maha Thera of Sri Lanka, one of the most enlightened Theravada monks of this century, and the American Theravada nun sister Dhammadina. As a result of their efforts small Buddhist groups were established in Melbourne, Sydney and Brisbane. These Societies were established in the true spirit of international Buddhism and were completely free of ethnic traits. These institutions have suffered various vagaries, but they still exist. [9]

In the 1980s the migration policy was further relaxed and large numbers of ethnic Buddhists from Sri Lanka and other Asian Buddhist countries were allowed in. They soon set about establishing ethnic temples in the traditional styles. Amongst the Theravadins the first to do so were the Thais, who established several Wats in the traditional style. These differed somewhat from the classic Lankarama style whose main characteristics we have identified earlier. The Cambodian, Laotian and Burmese temples (when they were finally established) followed the practice of the Thai wats.

The first ethnic Sri Lanka vihara appears to have been established in Melbourne as an alternative to the Buddhist Society of Victoria. Groups of ethnically orientated Sinhala Buddhists have also been in evidence in other places like Perth, Darwin, Adelaide and Canberra, and some of these places they have already established ethnic temples. But it was in Sydney that the first Sinhala temple with the name of Lankaramaya was established. For a long time the Sinhala Buddhists of Sydney had been patrons of Thai inspired Wats like Wat Buddhrangsee and Wat Buddha-Dhamma. But the establishment of the Lankayamaya in 1990 marks the decision to adopt a purely Sri Lankan style temple under Australian skies. In Brisbane a Sri Lankan Buddhist Monastery Association has been set up, which recently announced that it was going to construct the first Lankaramaya in Brisbane. Meanwhile another ethnic Sinhalese temple has been set by another group of Sinhalese in rooms rented from Zen centre operating in Brisbane.

Thus Sri Lankan ethnic temples are now firmly established in the major Australian cities. No doubt other states will soon follow suit to cater for the increasing demand for such temples by the increasing Sri Lankan migration. To man these temples a number of Sri Lankan monks have been brought to Australia by the various temples.

The Australian experience has been matched by the experience in other Western countries. In the U.K. also several Lankaramaya-type Sinhala temples have been set up although none has adopted that particular name. In the United States the dominant form of Buddhism is Mahayana Buddhism, and Theravada Buddhism is confined to a few viharas.

We must now consider the consequences of this development for Buddhism in Australia and the West generally.

4. Institutional Forms of Buddhism in the West

Institutional Types

On the basis of the above discussion we can identify the following institutional forms of Theravada Buddhism that have emerged in the West:

A. The Secular Buddhist Society Model. This is concerned with the intense study of the Dhamma in its original formulation as given in the Pali Canon, the development of norms of living in substantial conformity of the requirements of the Dhamma, and the encouragement of the observance of the Dhamma generally.

B. The Original London Vihara Model. This model encompasses the objectives of the secular societies, but places greater emphasis on the necessity to accommodate ordained monks to expound the Dhamma. In its interpretation of the Canon it tends to place greater emphasis on Buddhaghosa's exegesis whereas the secular societies tend to go the original Canon itself.

C. The Lankarama Model. This is the ethnic Buddhist Model par excellence. Its main objective appears to be to cater to the spiritual needs of expatriate groups using the particular national models of Buddhism as practiced in their home countries without any consideration of its relevance to the universality of the Buddha's teaching or the external conditions in the host country.

D. The Meditation Centre Model. Here the Buddhist Institution is transformed into a centre for "meditation" under the guidance of a self-proclaimed "teacher". The meditation practiced is a simplified form of the first foundation of satipatthana ignoring all the preconditions which the Buddha was careful to lay down for the correct practice of this technique of mindfulness.

These four models or modes should be considered as pure types; in practice particular institutions may combine some of these features to some degree, but in almost every instance one of these will be the dominant feature. This will determine to which category the particular institution will fall.

It will be seen that only the Modes A and Mode B correspond substantially to the Dhamma as expounded in the Pali Canon, while Mode C and Mode D constitute distinct departures from it. In a sense the Mode A was not known in the Buddha's but is a Western institutional form which could be ideally adapted as a vehicle for the propagation of the Dhamma in the West. It is in this sense that it could be admitted into the permissible modes for Dhamma propagation in the West.

Roughly until the 1960s Buddhism in the West used the Modes A and B as the principal means of institutional expression of the Dhamma. Even though not widely used this gave the correct start to the Dhamma in Western societies. From the 1970s there was a migration of Buddhists from Asian countries (Sinhalese, Thais, etc.) to the West which has been unprecedented in history. This gave opportunity to a proliferation of institutions of Mode C. Mode D Buddhism was also spread by Western teachers who had learnt it either from certain teachers in the Asian Buddhist countries (Thailand, Sri Lanka and to a lesser extent Burma) or are the disciples of Western Buddhists who had undergone this kind of training.

We have shown that ethnic Buddhism tends to controvert the universalistic character of Buddhism. When ethnic Buddhism is introduced into a Western country it tends to shunt the particular manifestation of Buddhism into an ethnic ghetto. The danger here is that many people will perceive Buddhism as a ghetto religion. Indeed the mass media in Western countries have made it a fine art to present Buddhism as an ethnic religion and not a universal message of liberation. The activities of ethnic Buddhists in the West lend support to this propaganda of the mass media to the great detriment of the cause of Buddhism in the West.

A few words may be said on the subject of the Meditation Centre type of Buddhism. In recent decades the West has seen a vast proliferation of meditation systems of all types (e.g. transcendental, yogic, Zen, self-realisation, Hare Krishna, etc). This great upsurge in meditation is due to the fact that the increasing of pressure of life in the West has created many psychological neuroses, and conventional treatment through psychologists, psychiatrists, etc. has proven to be either too expensive or ineffective. The burgeoning meditation movement is particularly suited for the minor neuroses, not meriting conventional treatment. The proponents of the Meditation Centre mode of Buddhism have enthusiastically joined this band of meditation purveyors in the West. As with the other co-providers of meditation in the West they are no doubt doing much good, giving a measure of relief through calm and tranquillity to persons who require such therapy. But the danger lies in that they may be passing off their particular nostrums as the central discovery of the Buddha or as the means to Enlightenment and Liberation.

Central to this particular approach is a misunderstanding by many "teachers" [10] of what meditation means in the Buddhist system. The Pali term they use to designate "meditation" is bhavana. Now while this term has crept into Buddhist terminology it was not a term used by the Buddha in anything like the meaning attached to it by the modern meditation exponents. The terms used in the Canon are samadhi, jhana and sati. Samadhi is the true concentration needed in Buddhism, and it is doubtful whether it could be "taught" by persons who had not reached not realised the fruit of arahantship. Indeed the Buddha instruction appears to be that samadhi could be achieved by individual effort alone, provided that the person has already achieved a measure of liberation from the asavas and satisfied some of the paramitas. Jhana is a purely yogic discipline, and while it is beneficial to those who can realise it, it is not a requirement of enlightenment. It will be recalled that the Buddha achieved the jhanas long before he was enlightened by learning how to do so from the yogic masters of the day. Some modern meditation exponents have been able to induce self-hypnosis in their followers, but this should not be confused with the attainment of any of the four jhanic states.

So sati seems to be only component that is within the reach of the typical meditation exponent. But what is usually done in the name of this worthy element of the Noble Eightfold Path is a gross simplification of the first foundation of mindfulness identified by the Buddha in the Satipatthana Sutta. The way this Sutta is expounded by "teachers" in the West ignores two fundamental pre-requisites laid down clearly by the Buddha in the preamble to this Sutta. These are:

(1) That the practitioner should have engaged in a substantial measure of renunciation from worldly entanglements ("vineyya loke abjia domnassa"). This does not necessarily mean that the person should have "gone forth" from the household life, even though this is strongly suggested because the Buddha gives this Sutta only to monks who have left the household life and would have satisfied this precondition. Certainly the current practice of giving lay persons who are steeped in attachment to family, wealth, and power, the impression that short periods of anapana sati gives them access to the satipatthana is not correct.

(2) There cannot be congregational performance of the satipatthana. The Buddha says that the practitioner must go to an empty room (suagara) or if outdoors to the root of a tree (rukkham-la). However in many Meditation Centres the sole objective seems to be regular periodic communal meditation. Whatever these "meditators" may be doing they are certainly not following the instructions of the Buddha.

While the danger of the Meditation Centre approach may not be as great as that of the ethnic Buddhism approach the damage it could do the Dhamma in the West should not be underrated. One of the most pervasive criticisms of Buddhism in the West is that its practitioners confine all their loving-kindness and compassion to the comfort of their meditation mats and ignore all the opportunity that the real world presents to the lay persons concerned with the welfare of their fellow human (and non-human) beings. The Meditation Centre school of Buddhism in the West reinforces this public perception of Buddhism and no amount of protestations to the contrary will overcome the powerful evidence emanating from the Meditation Centre. The pity of it is that what the patrons of the Meditation Centre is doing has nothing whatsoever to do with what the Buddha was teaching.

Nothing that is said above should be taken to mean that samādhi and satipatthāna in the way that it is expounded in the Pali Canon is an inconsequential part of Dhamma-practice. Indeed they are of central importance in the search for enlightenment. All that we are objecting to is the misrepresentation of these difficult disciplines by the simplistic exercises called "meditation" in the West.

Concluding Remarks

We have attempted to outline in this short tract two obstacles confronting the spread of the Dhamma in the West (ethnic Buddhism and Meditation Buddhism). There are of course other factors which serve as formidable obstacles. But these other factors are usually created by external forces whereas the obstacles we have discussed are internal obstacles created by persons claiming to be Buddhists.

The consideration of the external obstacles must await another publication. Even if Buddhists in the West were to give up ethnic Buddhism and revert to correct practices in the realization of Dhamma there will still be formidable difficulties confronting the propagation of the Dhamma in the West. But there is no reason to add to these difficulties by taking on board practices which are quite alien to the Buddha's enlightening teaching.

* * *

NOTES

[1] We are only concerned with the internal obstacles, i.e. those ceated by Buddhists themselves, as these are the ones that are most easily corrected. Buddhism, of course, faces considerable external problems in the face of well-entrenched religions in the West. These matters are not considered in this Essay

[2] Religions usually prescribe the dress of clergy or monks. But even here universal religions allow for adaptations due to climatic or other factors.

[3] The Buddha was directly relevant when he was alive and today has only symbolic significance. The Sangha originally meant only those who had made some progress on the Buddhist path by eliminating at least the lesser of the "fetters" recognised in Buddhism. Today it has a somewhat different meaning as comprising either the monkhood or even the totality of all practitioners. Thus of the three gems of Buddhism only the Dhamma has an unambiguous meaning as it is preserved in the various Canons of Buddhism.

[4] Europe before the advent of Christianity was a relatively tolerant. But when Constantine was converted to Christianity the Church used the power of the state not only to exclude anyone else but even to subject suspected Christian heretics to death and torture. It was only in the 19th century that Europe (and its offshoots) allowed a more liberal attitude, but even now religious despotism is common in many Christian countries.

[5] A brief comparison with other religions may be in order. The new Testament of Christianity was written in Greek a language which is far removed from the languages Jesus may have spoken (Hebrew, Aramaic). The distance between Greek and the original language of Jesus is much greater than the distance between Pali and Magadhan. In Islam the language of the Koran is the Arabic spoken by Mohammad. Both Christianity and Islam for a long time forbade the translation of their scriptures from Greek and Latin in the case of Christianity and Arabic in the case of Islam into other languages. This has never been the case with Buddhism.

[6] Many of the translators of the Pali texts never formally adopted Buddhism, and were keen to use Christian terminology for Buddhist terms. The repeated translation of citta by "heart" and metta by "love" are conspicuous instances, but in several other respects a Christian gloss was not on Buddhist constructs.

[7] For a fuller discussion of this problem in Western Buddhism see the BSQ publication "Western Buddhism and a Theravada Heterodoxy" by V. A. Gunasekara. Issue No. 29 of the Journal Vimamsa is also devoted to the question of meditation in Buddhism.

[8] Sri Lanka has had a wholesome tradition of propagating the Dhamma in the Buddha's true spirit. The spread of Theravāda Buddhism to South-East Asia was an outstanding achievement. This spirit was revived by the Anagarika Dharmapala in the closing decades of the last century. He first took the Dhamma back to its very cradle in India, and later turned his attention to its propagation in the West. The spirit of Anagarika Dharmapala was very much alive in those who were responsible for the establishment of the London Vihara.

[9] The Melbourne based group the Buddhist Society of Victoria has been the most successful mainly because of the role of its long-time President Ms E. Bell. Unfortunately there seems to be some evidence that this group is also coming under the attach of ethnic Buddhists. The NSW Society has abandoned Theravāda and gone over to Mahayana. The Brisbane group folded soon after, but has been revived and still operates though on a very small scale.

[10] The term "teacher" when used in a religious context means something different from what it means in the ordinary sense (like a kindergarten teacher or a university teacher). The Buddha claimed to be a teacher (satta), and Jesus is also referred to as a teacher in the New Testament. In the latter context a teacher is someone who has a special kind of knowledge. Most meditation teachers certainly do not fall into this category. Indeed it is doubtful whether anyone who is not an Ariyapuggala can be a teacher of the Dhamma.

*


 

From: Wikipedia

Buddhist Society, London, UK

The Buddhist Society is a UK registered charity with the stated aim to:

[...] publish and make known the principles of Buddhism and to encourage the study and practice of those principles.

The Buddhist Society is an inter-denominational and non-sectarian lay organization. It offers talks and classes on the teachings of all the different major mainstream Buddhist schools and traditions, as well as a structured programme of courses on general Buddhism, for both the public and members. It has a publishing programme and in its premises houses one of the main libraries in Britain on Buddhism. It is managed by an elected council and its patron is the 14th Dalai Lama.

Among other publications, it produces The Buddhist Directory, a reference book which lists the vast majority of Buddhist groups, centres and other related organisations in the United Kingdom and Ireland, and The Middle Way, a quarterly journal.

History

The Society was created in 1924 in London as an offshoot of a Theosophical Lodge by Christmas Humphreys, a British judge and convert to Buddhism. It became an independent body in 1926 and Humphreys remained its president until his death in 1983. In 1961 His Holiness the 14th Dalai Lama became patron of the Society, the first organisation in the West to be so honoured. The Buddhist Society was one of the first Buddhist organisations outside Asia and remains one of the oldest in Europe to date.

Activities

The Buddhist Society runs a number of classes, courses and lectures, many of which are open to the general public. This includes Saturday meditation classes and popular Tuesday and Thursday lunchtime sessions. More specific members classes are offered in the Zen, Theravadan and Tibetan traditions. The Society is open on occasional Sundays to the public for 'Zen Sundays', 'Theravadan Sundays' and a Pure Land class.

Three courses are taught at the Society representing three levels of Buddhist study, the first of which, ‘Introducing Buddhism’, is free and open to the public. This can be followed by the Intermediate and advanced, 'Great Way' courses. A Correspondence Course is also available to those who are unable to study at a Buddhist centre.

Free public lectures are held at least once a month on a Wednesday evening. Topics are varied and concern not only the practical application of Buddhism but its cultural and historical aspects too. The guest speakers include academic as well as spiritual scholars of Buddhism. Special function days are held four times a year on Saturdays and are intended for those who do not live in London. A Summer School is held annually in August, too. This one-week residential course is open to members of all Buddhist schools and explores the major aspects of the Buddha’s teachings and their practice. The Summer School is highly popular and is now in its 59th year.

Publishing

For more than 50 years The Buddhist Society has published Buddhist works and continues to do so today. The Buddhist Directory is a comprehensive directory of Buddhist groups and organisations in the UK and Ireland. It also gives details of sizeable library collections, publishers and retailers of Buddhist literature and items.

The Society continues to print a selection of Buddhist classics and important new works including some titles by its founder Christmas Humphreys. Books can be bought by mail-order or in person at the Society.

The Middle Way is the quarterly journal of the Buddhist Society and has been in print since 1926 originally under the title Buddhism in England. The journal is respected worldwide and contains news and articles on Buddhist practice and history as well as details of the Society’s programme. Non-members can take out a subscription without joining the society.

Facilities

In 1956 the Buddhist Society moved to its present location at 58 Ecclestone Square in South West London. The library on the ground floor, which began with just a few volumes in 1926, is now a collection in excess of 4,500 volumes. Members can request books by post and renew them by email and there is an online catalogue on the Society's website. The library also houses a small bookstall and offers items such as incense and cards for sale.

The Society’s Audio Department offers CDs and tapes of public lectures and courses for sale at a small cost and there is a free tape library for the registered blind.

The building also has a lecture hall and two shrine rooms and is a treasure house of Buddhist statuary and artefacts presented to the Society by donors from around the world.

Membership

Membership includes subscription to The Middle Way, access to all lectures, classes and courses and full use of the library services.

The Buddhist Society is located close to Victoria Station and is open to all Monday to Friday from 2pm to 6pm and on Saturdays until 5pm.

* * *

London Buddhist Vihara, UK

The London Buddhist Vihara is one of the main Theravada Buddhist temples in the United Kingdom. The Vihara was the first Sri Lankan Buddhist monastery to be established outside Asia.

Established in 1926, the Vihara is managed by the Anagarika Dharmapala Trust in Colombo. The current chief bhikkhu of the Vihara is Ven Bogoda Seelawimala Nayaka Thera, who is also the Chief Sangha Nayaka of Great Britain.

History

The London Buddhist Vihara was founded in 1926 by Anagarika Dharmapala.

One of the temple’s main benefactors during its early days was Mary Foster, who financed ‘Foster House’ in Ealing. This was the first Sri Lankan Buddhist temple established outside Asia and was named the London Buddhist Vihara in 1926. Shortly afterwards, the Vihara moved to Gloucester Road in the Royal Borough of Kensington and Chelsea, where it continued until the Second World War. During the war, the temple premises were requisitioned, and the monks returned to Ceylon.

In 1955, the Vihara reopened in Ovington Square, Knightsbridge under the initiative of Sir Cyril de Zoysa. Ven Narada Nayaka Thera became the chief bhikkhu of the Vihara in 1958. The Vihara moved to Heathfied Gardens, Chiswick in 1964. Ven Hammalawa Saddhatissa Nayaka Thera subsequently became the chief Bhikkhu of the Vihara and was succeeded in 1985 by Ven Dr Medagama Vajiragnana Nayaka Thera.

In 1994, The Vihara moved to its present premises at The Avenue, Chiswick. Ven Bogoda Seelawimala Nayaka Thera was appointed as the Chief Bhikkhu in May 2008.

The London Buddhist Vihara has several resident bhikkhus from Sri Lanka and continues to conduct and actively engage in religious Buddhist activities in the region.

 

-ooOoo-

 

Ten Emerging Trends in Western Dharma

Lama Surya Das
Source: http://www.orientalia.org/article586.html 

*

For a number of years now, I have been observing religious trends and the transplantation of Asian Buddhism into the fertile fields of the Western world. From my particular vantage point, I observe what I call trends in Western Buddhism or American Dharma.

Speaking of the emerging Western Buddhism, there are many colorful, smaller threads woven into the larger tapestry. There seem to be groups variously emphasizing monastic Buddhism, lay Buddhism, ethnic Buddhism, meditation Buddhism, chanting Buddhism, ritualistic Buddhism and bare bones Buddhism; there is mystical Buddhism and practical Buddhism, academic Buddhism, therapeutic Buddhism, intellectual Buddhism, as well as anti-intellectual, no-mind Buddhism.

Some people are attracted to hermitage and retreat Buddhism, congregational Buddhism, socially engaged Buddhism, missionary Buddhism, health and healing oriented Buddhism, upper-middle path Buddhism, Jewish Buddhism, Christian Zen Buddhism, vegetarian Buddhism, pacifist Buddhism, tantric Crazy Wisdom Buddhism, to name a few.

The Vietnamese Zen Master Thich Nhat Hanh said, "The forms of Buddhism must change so that the essence of Buddhism remains unchanged. This essence consists of living principles that cannot bear any specific formulation."

In The Awakening of the West: The Encounter of Buddhism and Western Culture, Stephen Batchelor writes, "Buddhism cannot be said to be any of the following: a system of ethics, philosophy, or psychology; a religion, a faith, or a mystical experience; a devotional practice, a discipline of meditation or a psychotherapy. Yet it can involve all these things."

Like him I know there is really no such thing as Buddhism; there are only Buddhists. When I speak of the ten trends on Western Buddhism, I therefore do so with certain reservations, not the least among them that I am primarily emphasizing meditation practice groups. Remember, these are emerging trends and there is still a way to go to fulfill this vision.

Trend #1. Meditation-based and Experientially Oriented

As Westerners, we typically come to Buddhism for meditation and contemplation in an attempt to improve our quality of life. We want to bring more mindfulness to what we do. We are usually attracted to Buddhism not through academia but because we want personal transformation, direct religious experience and compassion into our daily lives. The Dharma is not just something we believe in, but something we do.

Trend #2 Lay-Oriented

Although there is certainly room for traditional monasticism -- both short - and long-term -- Buddhism in the West is obviously much more lay-oriented than it has been historically. Practitioners are now bringing personal issues of relationships, family and work to the Dharma center in an effort to make more sense out of life.

Trend #3. Gender Equal

In an effort to go beyond traditional patriarchal structures and cultures, we have already make great strides in supporting women as well as men in teaching and leadership roles. There are more and more women teachers, and they are providing some of the finest teaching. Gender equality remains an ideal, but one that seems reachable. We all -- male and female -- have an opportunity to refine our more feminine aspects and practice a Buddhism in which we keep the heart and mind balanced, respectful of both body and soul. We are trying to learn from the past so as not to unwittingly repeat the mistakes of others.

Trend #4. Democratic and Egalitarian

Western Buddhism needs to evolve in a much less institutionalized, less hierarchical and more democratic fashion. Almost by definition, personal growth and the purest interests of the individual are going to be stressed more than institutional preservation and growth.

Trend #5. Essentialized, Simplified and Demystified

For the most part, noticeably absent from Western Buddhism are the complex, esoteric rites and arcane rituals designed for initiates only. Western teachers generally stress essence more than form, as well as teachings that are tolerant for daily life. It is thus practical and this world oriented, rather than otherworldly and hermetic, with great emphasis on integrating Dharma practice via mindfulness and compassion into daily life.

Trend #6. Nonsectarian

Most Westerners seem to have a true appreciation for many different meditation techniques and traditions. We have seen how politics, the quest for power, and sectarian bias have created chaos within various religious communities. We understand it is essential that we strive diligently not to fall into those same traps. As practitioners, we are generally interested in broadening and deepening our experience of the various different Buddhist spiritual practices. I think it is safe to say that there is a true appreciation of the benefits of nonsectariansim, ecumenicism and cross-fertilization. In fact, many teachers are already synthesizing the best of the various traditions. American karma is our great melting pot. We have to live with that and make the most of it.

Trend #7. Psychologically Astute

There is a growing appreciation for explaining Buddhist principles within the idiom of transformational psychology. Faith and devotion are important and useful for some, but the larger appeal is to the individual’s spiritual development and psychological and emotional well-being. Dharma students are encouraged to bring spirituality into their lives as opposed to using spirituality as a way of avoiding personal issues. We are working on ourselves and there are any number of interdisciplinary tools and methods. Psychotherapy and Buddhism are most often taken as complementary.

Trend #8. Exploratory

In line with our scientific and skeptical upbringing, questioning and inquiry are encouraged. We are striving to be dynamic and forward-looking. I see contemporary Dharma as basically a non-dogmatic Dharma, which is inquiring, skeptical, rational and devoted to testing and finding out for ourselves. Western Dharma is trying to stretch beyond dogma, insularity, isolationism and fundamentalist thinking.

Trend #9. Community Oriented

Through our shared spiritual, ethical, and educational interests, we are strengthened and building our spiritual community as well as our connections to each other. There is a great emphasis on the needs of the Sangha in the sense of the larger community instead of individual priests and leaders. One day, Ananda asked the Buddha, "Is it true that the Sangha, the community of spiritual friends, is half of the holy life?"

Buddha answered, "No, Ananda, the Sangha community is the whole of holy life."

Spiritual friends, spiritual friendships and simple friendliness -- this is the holy life. Here in the West where more and more people are expressing their personal needs for spiritual growth, it is the challenge of the Sangha today to provide spiritual encouragement for generations to come.

Trend #10. Socially and Ecologically Conscious

Gandhi once said, "Those who say the religion has nothing to do with politics do not understand religion." Increasingly as Buddhists we are attempting to extend our sense of social and moral responsibility to include others, particularly those who are suffering from various injustices and deprivations. We are also searching for ways to express our deep concern for the natural world. The contemporary lay Sangha is like an interdisciplinary "Lobby for Wisdom and Compassion."

*

The Dharma is very suited to a Western way of life. It need not be complicated, mysterious or fancy. Buddha Dharma is ordinary life including everything from meditation to relationship yoga and parenting practice. Among other things, it involves itself with the body-mind connection, which might well include suggestions like eating right, exercising right and having a sense of humor. One of my teachers, the late Dudjom Rinpoche, once said, "The Dharma is not fancy. It’s like blue jeans: good for every occasion, every day. It’s good for work. It’s good for school. You can wear blue jeans to a wedding, to ride horses, anytime."


 

Extract from Huston Smith and Philip Novak, “Buddhism: A Concise Introduction” (2002):

*
What is new about the New Buddhism of America? Five things: It is meditation-centered and largely a lay phenomenon. It exhibits gender parity. And it is cross-pollinating. It is socially and politically engaged.

1-2. It is meditation-centered and a lay phenomenon. The first two items must be considered together. Down through twenty-five Asian Buddhist centuries, monks and nuns have been the tradition’s vanguard, and meditation has been almost exclusively their province (and often only for an elite fraction of them). The vast majority of Buddhist laity have limited their concerns to the earning of merit—the accumulation of good karma leading to better rebirth through ethical conduct and ritual observance. The New Buddhism of America, however, has upset this traditional arrangement. First, it is largely a lay movement. And second, meditation is not the province of a relatively few specialists, but the basic practice of the many.

Two important corollaries follow. First, the New Buddhism has redefined the boundaries of the traditional Buddhist Sangha. At its narrowest, in the early days of the Buddha’s mission, the Sangha included only monks and nuns. Soon it was understood to include all people, monastic and lay, who formally took refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, the Triple Gem. In the New Buddhism, however, there seems to be widespread if informal agreement, encouraged by widely influential Asian teachers, that the Sangha includes all people who practice Buddhist meditation, whether or not they have formally taken refuge.

The second corollary is that the primarily lay makeup of the New Buddhism has loosened and in some cases virtually undone the usual lines of authority in Buddhist Asia that automatically elevated monks over laity, elders over juniors, and men over women. American Buddhist groups have been decisively influenced by the pluralist, democratic, and genderconscious milieu in which they find themselves. Governance and decision making in many of these groups is now in the hands of a council or board of trustees that operates by consensus.

3. Women and men are equals. Although America’s New Buddhism cannot be said to have broken completely with the legacies of gender inequality in Asian culture and Buddhist history, Western society’s trend toward gender parity is departing from that legacy. In most American Buddhist groups there are slightly more women than men. The sexes practice together as equals and share the same roles and responsibilities in ways largely unknown in Buddhist Asia.

4. American Buddhism is cross-pollinating. The historian Rick Fields notes that “Asian Buddhists who have not communicated for hundreds or thousands of years now find themselves sitting next to one another in a new [American] home.” Coleman concurs: “Never before in the long history of Buddhism have all of its major traditions entered a new area at the same time, and never before has there been so much contact and exchange among these different traditions.” Most see this situation as an unprecedented opportunity for creative evolution; hybrids are, after all, the very stuff of life. Proponents note that the cross-fertilization of ideas could catalyze a revolutionary critical examination of heretofore unexamined assumptions about sectarian superiority.

5. It is socially and politically engaged. The last element of the New Buddhism is a little different from the others. It is not as broadly characteristic of the whole fabric as are the other four, and to date, it remains an eddy in the larger stream. Like-minded New Buddhists argue that working toward individual inner peace is not enough. What is also deeply needed is a corresponding effort to alter social injustices in order to lessen the suffering of humanity at large.


 

Ven Dhammika , http://sdhammika.blogspot.com/2010/01/brahmavamsa-sujato-and-nuns.html

I would summarize some of the causes of these problems (of Buddhism in the West) like this:

(1) A tendency towards pseudo-tolerance and non-discrimination (‘God, Nirvana, Spirit, its all the same’) which leads to a fuzzying of the borders between Dhamma and other ideas.

(2) Over emphasizing Buddhist psychology and meditation while downplaying ethics, philosophy and world-view.

(3) A romanticism about Buddhism in the East coupled with a disparagement of the strengths of Western culture and traditions, which hinders us from seeing how we can integrate Buddhism into our milieu.

(4) Various teachers from the different traditions teaching different, even contradictory, versions of the Dhamma. Compounding this problem is that most of these teachers cant distinguish between elements of their own culture and the Dhamma, often teach presenting the first as if it were the second.

That there should be these problems is perhaps understandable. Buddhism in the West is still young. But while there are problems there are also many good signs. One of the best of these is the increasing availability of authentic translations of the Buddhist texts. I think a knowledge of these is absolutely fundamental to launching Buddhism from a firm foundation and giving Buddhists a sense of direction. The interest in meditation is also a good sign. If this gets on the right track this will be the needed counter-balance to intellectual development.

 

-ooOoo-

 

[ Home ]

20-03-2011