Đàm luận Phật Pháp
- 22 -

Hành hương Phật tích, 2010
Buddhist Pilgrimage, 08-19 Nov 2010

 [ Home ]

 

Địa điểm thăm viếng

Bangkok – Băng-cốc

Delhi – Đề-li

Patna – Hoa thị thành

Bodh Gaya – Bồ đề đạo tràng, nơi Đức Phật thành đạo 

Neranjara River – Sông Ni-liên-thuyền
Dhungeswara Cave – Khổ hạnh lâm
Sujata Stupa – Tháp Bà Sujata

Rajgir – Vương xá

Gridhrakuta Hill – Núi Linh-thứu
Veluvana Monastery – Tinh xá Trúc lâm
Nalanda University – Đại học Nalanda

Varanasi, Gange River – Ba-la-nại, sông Hằng

Sarnath – Lộc uyển, nơi Đức Phật chuyển Pháp luân  

Kushinagar – Câu-thi-na, nơi Đức Phật nhập diệt

Lumbini (Nepal) – Lâm-tì-ni, nơi Đức Phật đản sinh

Sravasti – Xá-vệ

Jetavana Monastery – Kỳ-viên tinh xá

Sankasya – Nơi Đức Phật giảng Vi diệu pháp

Taj Mahal, Agra Fort

Delhi – Đề-li

National Museum – Viện Bảo Tàng Quốc Gia
Kailash (Kamassadhamma) – Nơi Đức Phật giảng kinh Niệm xứ & kinh Đại duyên cho dân Kuru

 

Chương trình

06-11-2010: Rời Perth, Tây Úc, đáp máy bay đến Bangkok, Thái Lan. Vào khách sạn (Asia Airport Hotel, Donmuang).

07-11-2010: Tham quan Bangkok và các vùng phụ cận.

08-11-2010: Rời Bangkok, đáp máy bay đến Delhi, Ấn Độ. Ăn trưa tại một nhà hàng Tàu, chuyển sang máy bay nội địa, đến thành phố Patna, bang Bihar. Nghỉ đêm tại khách sạn (Chanakya Hotel).

09-11-2010: Lên xe bus, ăn sáng trên xe, lên đường đi Bodhgaya, bắt đầu cuộc hành trình đường bộ 10 ngày.

Đến Bodhgaya, vào khách sạn (Tokyo Hotel), ăn trưa.
Đến Bồ đề đạo tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Tụng kinh tại cổ thụ bồ đề, cúng dường y tại chánh điện chùa Mahabodhi (Đại Giác). Viếng các nơi Phật ngự trong 7 tuần lễ sau khi giác ngộ.
Lên xe, viếng Dhungeswara Cave (Khổ hạnh lâm), sông Ni-liên-thuyền, tháp Sujata.
Sau cơm tối, đến Bồ đề đạo tràng tụng kinh, hành thiền.

10-11-2010: Lên đường đi Vương xá (Rajgir). Gridhrakuta Hill – Núi Linh-thứu; nhà tù Bimbisara, bệnh xá Jivaka; Veluvana Monastery – Tinh xá Trúc lâm do vua Bình-sa cúng dường; suối nước nóng; Nalanda University – Đại học Nalanda. Trở về Bodhgaya, nghỉ đêm.

11-11-2010: Sáng: Tụng kinh tại cổ thụ bồ đề. Ăn trưa. Lên đường đi Varanasi (Ba-la-nại). Nghỉ đêm tại khách sạn (Ramada Hotel).

12-11-2010: Sáng sớm viếng sông Hằng. Lên đường đi Sarnath, viếng Lộc Uyển – nơi Đức Phật chuyển Pháp luân. Viếng viện Bảo tàng Sarnath. Tiếp tục đi đến Kusinara (Câu-thi-na). Nghỉ đêm tại chùa Thái, Wat Thai Kusinara.

13-11-2010: Viếng chùa và tháp Đại Niết-bàn (Parinibbana) – nơi Đức Phật nhập diệt. Viếng tháp Trà tỳ, tụng kinh, hành thiền. Lên đường đến biên giới Ấn Độ - Nepal. Vào Nepal, nghỉ đêm tại Lumbini, khách sạn Nhật bản (Lumbini Hoke Hotel).

14-11-2010: Viếng thánh địa Lâm-tỳ-ni, chùa Mayadevi – nơi Đức Phật đản sinh, và trụ đá Asoka. Viếng chùa Thái và chùa Việt Nam (VN Phật Quốc Tự). Trở về Ấn Độ. Đến Sravasti (Xá-vệ), nghỉ đêm tại khách sạn Nhật bản (Lotus Hotel).

15-11-2010: Viếng Tinh xá Kỳ-viên (Jetavana, do ông Cấp-cô-độc cúng dường) – nơi Đức Phật ngụ trong 19 năm cuối cùng, tụng kinh hành thiền. Viếng tháp Cấp-cô-độc và tháp Angulimala. Viếng chùa Thái Lan. Lên đường đến Lucknow, nghỉ đêm tại Piccadilly Hotel.

16-11-2010: Lên đường đến Sankasya, nơi Đức Phật trở về địa cầu sau 3 tháng giảng Vi diệu pháp trên cung trời Đao-lợi. Đến thành phố Agra, nghỉ đêm tại khách sạn (Jaypee Palace Hotel).

17-11-2010: Viếng đền Taj Mahal (đá trắng, một kỳ quan thế giới) và thành Agra Fort (sa thạch đỏ). Trở về khách sạn nghỉ đêm.

18-11-2010: Lên đường đến Delhi. Ăn trưa tại một nhà hàng Tàu. Chiêm bái xá lợi Phật tại Viện Bảo tàng. Mua sắm. Nghỉ đêm tại khách sạn (Avalon Delhi Hotel).

19-11-2010: Viếng đồi East Kailash, nơi Đức Phật giảng kinh Quán Niệm (Satipatthana Sutta) cho bộ tộc Kuru. Ra phi trường quốc tế, đáp máy bay trở về Thái Lan.

20 & 21-11-2010: Tham quan Bangkok, mua sắm, dự lễ hội Loy Krathong trên sông Chaophya.

22-11-2010: Đoàn chia tay, một số trở về Úc, một số tiếp tục du hành đến các nơi khác.

-ooOoo-

 [ Home

00a-map2.jpg
00a-map2.jpg
1031 * 955
00b-map1.jpg
00b-map1.jpg
1350 * 900
00c-delhi_airport.jpg
00c-delhi_airport.jpg
1200 * 900
00d-patna.jpg
00d-patna.jpg
1200 * 900
01-bod.jpg
01-bod.jpg
1200 * 900
02-bod.jpg
02-bod.jpg
1200 * 900
03-bod.jpg
03-bod.jpg
1200 * 900
04-bod.jpg
04-bod.jpg
1200 * 900
05-bod.jpg
05-bod.jpg
1200 * 900
06-bod.jpg
06-bod.jpg
1200 * 900
07-bod.jpg
07-bod.jpg
1200 * 900
08-bod_donga.jpg
08-bod_donga.jpg
1200 * 899
09-bod_donga.jpg
09-bod_donga.jpg
1200 * 900
10-bod_donga.jpg
10-bod_donga.jpg
1200 * 900
11-bod_sujata.jpg
11-bod_sujata.jpg
1200 * 900
12-rajgir_bus.jpg
12-rajgir_bus.jpg
1200 * 900
13-rajgir_track.jpg
13-rajgir_track.jpg
1200 * 900
14-rajgir_vulture1.jpg
14-rajgir_vulture1.jpg
1200 * 900
15-rajgir_vulture2.jpg
15-rajgir_vulture2.jpg
1200 * 900
16-rajgir_vulture3.jpg
16-rajgir_vulture3.jpg
1200 * 900
17-rajgir_vulture4.jpg
17-rajgir_vulture4.jpg
1200 * 900
18-rajgir_vulture5.jpg
18-rajgir_vulture5.jpg
1200 * 900
19-rajgir_vulture6.jpg
19-rajgir_vulture6.jpg
1200 * 900
20-rajgir_vulture7.jpg
20-rajgir_vulture7.jpg
757 * 900
21-rajgir_bimbisara.jpg
21-rajgir_bimbisara.jpg
1200 * 900
22-rajgir_hotspring.jpg
22-rajgir_hotspring.jpg
1200 * 900
23-rajgir_veluvan1.jpg
23-rajgir_veluvan1.jpg
1200 * 900
24-rajgir_veluvan2.jpg
24-rajgir_veluvan2.jpg
1200 * 900
25-rajgir_veluvan3.jpg
25-rajgir_veluvan3.jpg
1200 * 900
26-nalanda1.jpg
26-nalanda1.jpg
1200 * 900
27-nalanda2.jpg
27-nalanda2.jpg
1200 * 900
28-nalanda3.jpg
28-nalanda3.jpg
1200 * 900
29-gange.jpg
29-gange.jpg
1200 * 900
30-gange.jpg
30-gange.jpg
1200 * 900
31-gange.jpg
31-gange.jpg
1200 * 900
32-gange.jpg
32-gange.jpg
1200 * 900
33-sarnath.jpg
33-sarnath.jpg
1200 * 900
34-sarnath.jpg
34-sarnath.jpg
1200 * 900
35-sarnath_gandha.jpg
35-sarnath_gandha.jpg
1200 * 900
36-sarnath_yasa.jpg
36-sarnath_yasa.jpg
1200 * 900
37-sarnath.jpg
37-sarnath.jpg
1200 * 900
38-sarnath_dhamek.jpg
38-sarnath_dhamek.jpg
1200 * 900
39-sarnath.jpg
39-sarnath.jpg
1403 * 900
40-sarnath_museum.jpg
40-sarnath_museum.jpg
1199 * 900
41-sarnath_asoka.jpg
41-sarnath_asoka.jpg
576 * 900
42-sarnath_dwheel.jpg
42-sarnath_dwheel.jpg
1155 * 901
43-kusi.jpg
43-kusi.jpg
1200 * 900
44-kusi_sala.jpg
44-kusi_sala.jpg
1200 * 900
45-kusi.jpg
45-kusi.jpg
1200 * 900
46-kusi.jpg
46-kusi.jpg
1200 * 900
47-kusi.jpg
47-kusi.jpg
2713 * 1113
48-kusi_body.jpg
48-kusi_body.jpg
1200 * 900
49-kusi_cremate.jpg
49-kusi_cremate.jpg
1200 * 900
50-kusi_cremate.jpg
50-kusi_cremate.jpg
1200 * 900
51-lumbini.jpg
51-lumbini.jpg
1200 * 900
52-lumbini.jpg
52-lumbini.jpg
1200 * 900
53-lumbini.jpg
53-lumbini.jpg
1200 * 900
54-lumbini.jpg
54-lumbini.jpg
1200 * 900
55-lumbini.jpg
55-lumbini.jpg
762 * 898
56-lumbini.jpg
56-lumbini.jpg
1200 * 900
57-lumbini.jpg
57-lumbini.jpg
1200 * 900
58-savat.jpg
58-savat.jpg
1200 * 900
59-savat_gandha.jpg
59-savat_gandha.jpg
1200 * 900
60-savat_gandha.jpg
60-savat_gandha.jpg
1200 * 900
61-savat_gandha.jpg
61-savat_gandha.jpg
1200 * 900
62-savat_gandha.jpg
62-savat_gandha.jpg
1200 * 900
63-savat_buddhakutis.jpg
63-savat_buddhakutis.jpg
1200 * 900
64-savat_ananda.jpg
64-savat_ananda.jpg
1200 * 900
65-savat_well.jpg
65-savat_well.jpg
1200 * 900
66-savat_kodanna.jpg
66-savat_kodanna.jpg
1200 * 900
67-savat_anantha.jpg
67-savat_anantha.jpg
1200 * 900
68-savat_anguli.jpg
68-savat_anguli.jpg
1199 * 900
69-sankassa.jpg
69-sankassa.jpg
1200 * 900
70-sankassa.jpg
70-sankassa.jpg
1200 * 900
71-sankassa.jpg
71-sankassa.jpg
1200 * 900
72-sankassa.jpg
72-sankassa.jpg
1200 * 900
75-sankassa.jpg
75-sankassa.jpg
1200 * 900
76-delhi_museum.jpg
76-delhi_museum.jpg
1200 * 900
77-delhi_museum.jpg
77-delhi_museum.jpg
1200 * 900
78-delhi_museum.jpg
78-delhi_museum.jpg
675 * 900
79-delhi_museum.jpg
79-delhi_museum.jpg
1195 * 900
80-delhi_museum.jpg
80-delhi_museum.jpg
1200 * 900
81-delhi_sati.jpg
81-delhi_sati.jpg
1200 * 900
82-delhi_sati.jpg
82-delhi_sati.jpg
1200 * 900
83-delhi_sati.jpg
83-delhi_sati.jpg
1071 * 900
84-delhi_sati.jpg
84-delhi_sati.jpg
1200 * 900

[ Home ]

18-12-2010