Đàm luận Phật pháp
- 101 -

Bối cảnh Ấn Độ thời Đức Phật

 

01_human.jpg
01_human.jpg
1209 * 900
02_aryans.jpg
02_aryans.jpg
640 * 533
03_bud_clans.jpg
03_bud_clans.jpg
1022 * 713
04_bud_gange.jpg
04_bud_gange.jpg
1446 * 900
05_bud_map.jpg
05_bud_map.jpg
1328 * 786
06_hoangphap.jpg
06_hoangphap.jpg
1201 * 901
07_bo-phai.jpg
07_bo-phai.jpg
1169 * 878

 

[ Home ]

04-08-2016