Hình ảnh Hành hương Campuchia
Tháng 01-2007

Dưới đây là một số ảnh do chúng tôi chụp trong chuyến tham quan 2007. Ngoài ra, còn có một số hình ảnh khác, sưu tập từ các trang web trên Internet..

[ Hành hương Campuchia ] [ Home ]

 
0_biengioi1.jpg
0_biengioi1.jpg
1200 * 900
0_biengioi2.jpg
0_biengioi2.jpg
1200 * 900
0_caurong1.jpg
0_caurong1.jpg
878 * 1200
0_caurong2.jpg
0_caurong2.jpg
1200 * 900
8_phnompenh01.jpg
8_phnompenh01.jpg
1200 * 900
8_phnompenh02.jpg
8_phnompenh02.jpg
1200 * 900
8_phnompenh03.jpg
8_phnompenh03.jpg
1200 * 900
8_phnompenh04.jpg
8_phnompenh04.jpg
900 * 1200
8_phnompenh05.jpg
8_phnompenh05.jpg
900 * 1200
8_phnompenh06.jpg
8_phnompenh06.jpg
761 * 900
8_phnompenh07.jpg
8_phnompenh07.jpg
771 * 1162
8_phnompenh08.jpg
8_phnompenh08.jpg
1200 * 750
8_phnompenh09.jpg
8_phnompenh09.jpg
1200 * 900
8_phnompenh10.jpg
8_phnompenh10.jpg
1200 * 900
8_phnompenh11.jpg
8_phnompenh11.jpg
1200 * 900
9_wat01.jpg
9_wat01.jpg
1200 * 900
9_wat02.jpg
9_wat02.jpg
1200 * 898
9_wat03.jpg
9_wat03.jpg
900 * 1200
9_wat04.jpg
9_wat04.jpg
900 * 1200
angkor_bia.jpg
angkor_bia.jpg
750 * 350
angkor_map_french.jpg
angkor_map_french.jpg
998 * 689
angkor_map_sat.jpg
angkor_map_sat.jpg
2109 * 1090
angkor_map1.jpg
angkor_map1.jpg
900 * 673
angkor_map2.jpg
angkor_map2.jpg
1190 * 1016
angkor_map3.jpg
angkor_map3.jpg
1629 * 864
angkor_map4.jpg
angkor_map4.jpg
1621 * 1155
angkor_map5.jpg
angkor_map5.jpg
1200 * 764
angkor_thom01.jpg
angkor_thom01.jpg
904 * 1107
angkor_thom02.jpg
angkor_thom02.jpg
1348 * 900
angkor_thom03.jpg
angkor_thom03.jpg
900 * 1200
angkor_thom04.jpg
angkor_thom04.jpg
900 * 1200
angkor_thom05.jpg
angkor_thom05.jpg
1200 * 900
angkor_wat_air01.jpg
angkor_wat_air01.jpg
1280 * 1024
angkor_wat_air02.jpg
angkor_wat_air02.jpg
1024 * 1280
angkor_wat_air03.jpg
angkor_wat_air03.jpg
1124 * 854
angkor_wat01.jpg
angkor_wat01.jpg
1200 * 900
angkor_wat02.jpg
angkor_wat02.jpg
1260 * 900
angkor_wat03.jpg
angkor_wat03.jpg
1279 * 900
angkor_wat04.jpg
angkor_wat04.jpg
1200 * 900
angkor_wat05.jpg
angkor_wat05.jpg
1200 * 900
angkor_wat06.jpg
angkor_wat06.jpg
1200 * 900
angkor_wat07.jpg
angkor_wat07.jpg
900 * 1200
angkor_wat08.jpg
angkor_wat08.jpg
1200 * 675
angkor_wat09.jpg
angkor_wat09.jpg
1200 * 900
angkor_wat10.jpg
angkor_wat10.jpg
900 * 1200
angkor_wat11.jpg
angkor_wat11.jpg
900 * 1200
angkor_wat12.jpg
angkor_wat12.jpg
1016 * 900
angkor_wat80.jpg
angkor_wat80.jpg
1200 * 900
angkor_wat81.jpg
angkor_wat81.jpg
849 * 900
angkor_wat82.jpg
angkor_wat82.jpg
902 * 900
angkor-map_sat1.jpg
angkor-map_sat1.jpg
950 * 683
angkor-map_sat2.jpg
angkor-map_sat2.jpg
950 * 675
angkor-map_sat3.jpg
angkor-map_sat3.jpg
3000 * 3000
bakheng01.jpg
bakheng01.jpg
1354 * 900
bakheng02.jpg
bakheng02.jpg
1253 * 900
bakheng03.jpg
bakheng03.jpg
1116 * 748
bakheng04.jpg
bakheng04.jpg
1200 * 900
bakheng05.jpg
bakheng05.jpg
1350 * 900
bakheng06.jpg
bakheng06.jpg
1230 * 818
bayon01.jpg
bayon01.jpg
1200 * 900
bayon02.jpg
bayon02.jpg
1379 * 900
bayon03.jpg
bayon03.jpg
1271 * 900
bayon04.jpg
bayon04.jpg
1200 * 900
bayon05.jpg
bayon05.jpg
1200 * 900
map_cambodia01.jpg
map_cambodia01.jpg
800 * 950
map_cambodia02.jpg
map_cambodia02.jpg
953 * 1167
map_cambodia03.jpg
map_cambodia03.jpg
1102 * 956
map_cambodia04.jpg
map_cambodia04.jpg
1221 * 1168
map_cambodia05.jpg
map_cambodia05.jpg
1243 * 788
map_cambodia06.jpg
map_cambodia06.jpg
1225 * 787
map_cambodia07.jpg
map_cambodia07.jpg
1100 * 913
map_indochina.jpg
map_indochina.jpg
568 * 750
map_phnompenh1.jpg
map_phnompenh1.jpg
1006 * 1200
map_phnompenh2.jpg
map_phnompenh2.jpg
800 * 1058
map_phnompenh3.jpg
map_phnompenh3.jpg
1608 * 2055
map_siemreap.jpg
map_siemreap.jpg
900 * 1195
map_vietnam.jpg
map_vietnam.jpg
2535 * 4562
preah_khan01.jpg
preah_khan01.jpg
1200 * 900
preah_khan02.jpg
preah_khan02.jpg
803 * 1200
preah_khan03.jpg
preah_khan03.jpg
864 * 1477
taprohm01.jpg
taprohm01.jpg
1200 * 900
taprohm02.jpg
taprohm02.jpg
1200 * 900
taprohm03.jpg
taprohm03.jpg
1200 * 900
taprohm04.jpg
taprohm04.jpg
1228 * 864
taprohm05.jpg
taprohm05.jpg
1021 * 767
taprohm06.jpg
taprohm06.jpg
1353 * 900

[ Hành hương Campuchia ] [ Home ]