ĐỘNG AJANTA
Ajanta Caves

Động Ajanta nằm ở triền núi sông Waghur, cách thành phố Aurangabad 108 km về hướng đông bắc, thuộc bang Maharashtra.

Các động này do quân đội Anh khám phá năm 1819, khi Ấn Độ là thuộc địa của Anh. Viện Khảo Cổ Ấn Độ tiếp tục khảo cứu và điều tra, xác định được 28 động, và được ghi lại trong các quyển sách của ông James Burgess xuất bản vào năm 1880. Động thứ 29 (15A) được tìm ra vào năm 1956.

Các động Ajanta bắt đầu được đào khoét vào núi vào thế kỷ 2 trước Tây Lịch đầu tiên do các tu sĩ thuộc phái Thượng Tọa Bộ (hang số 8, 9, 10, 12, 13, 15A), và cộng đồng Phật giáo tiếp tục xây dựng trong 700 năm cho đến thế kỷ 5 Tây Lịch. Các hang sau nầy có màu sắc của Đại Thừa (các hang số 1, 2, 16, 17, 19, 26), phản ảnh sự chuyển hướng của Phật giáo Ấn Độ. Một số hang còn xây dựng dở dang, chưa hoàn tất.

Dưới đây là các hình ảnh sưu tập từ các trang web trên Internet.

[ Home ]

 
ajanta_map01.jpg
ajanta_map01.jpg
700 * 927
ajanta_map02.jpg
ajanta_map02.jpg
1242 * 1215
ajanta_map03.jpg
ajanta_map03.jpg
803 * 742
ajanta_map04.jpg
ajanta_map04.jpg
1200 * 900
ajanta00_intro.jpg
ajanta00_intro.jpg
1200 * 1600
ajanta01.jpg
ajanta01.jpg
1200 * 900
ajanta02.jpg
ajanta02.jpg
1200 * 900
ajanta03.jpg
ajanta03.jpg
1200 * 900
ajanta04.jpg
ajanta04.jpg
1200 * 900
ajanta05.jpg
ajanta05.jpg
1200 * 900
ajanta06.jpg
ajanta06.jpg
900 * 1200
ajanta07.jpg
ajanta07.jpg
900 * 1200
ajanta08.jpg
ajanta08.jpg
1200 * 900
ajanta09.jpg
ajanta09.jpg
1200 * 900
ajanta10.jpg
ajanta10.jpg
900 * 1200
ajanta11.jpg
ajanta11.jpg
900 * 1200
ajanta12.jpg
ajanta12.jpg
900 * 1200
ajanta13.jpg
ajanta13.jpg
1200 * 900
ajanta14.jpg
ajanta14.jpg
1024 * 900
ajanta15.jpg
ajanta15.jpg
1255 * 900
ajanta20.jpg
ajanta20.jpg
1350 * 900
ajanta21.jpg
ajanta21.jpg
800 * 1200
ajanta22.jpg
ajanta22.jpg
900 * 1200
ajanta23.jpg
ajanta23.jpg
649 * 900
ajanta24.jpg
ajanta24.jpg
900 * 1200
ajanta25.jpg
ajanta25.jpg
1200 * 900
ajanta30.jpg
ajanta30.jpg
1200 * 900
ajanta31.jpg
ajanta31.jpg
1200 * 900
ajanta32.jpg
ajanta32.jpg
600 * 900
ajanta33.jpg
ajanta33.jpg
600 * 896
ajanta34.jpg
ajanta34.jpg
1162 * 900
ajanta35.jpg
ajanta35.jpg
900 * 1200
ajanta36.jpg
ajanta36.jpg
1200 * 900
ajanta37.jpg
ajanta37.jpg
600 * 900
ajanta38.jpg
ajanta38.jpg
1024 * 768
ajanta39.jpg
ajanta39.jpg
900 * 1200
ajanta40.jpg
ajanta40.jpg
1200 * 900
ajanta41.jpg
ajanta41.jpg
1200 * 900
ajanta42.jpg
ajanta42.jpg
1200 * 900
ajanta43.jpg
ajanta43.jpg
1200 * 900
ajanta44.jpg
ajanta44.jpg
900 * 1200
ajanta45.jpg
ajanta45.jpg
840 * 900
ajanta46.jpg
ajanta46.jpg
1200 * 900
ajanta47.jpg
ajanta47.jpg
1200 * 800
ajanta48.jpg
ajanta48.jpg
1200 * 800
ajanta50.jpg
ajanta50.jpg
1200 * 900
ajanta51.jpg
ajanta51.jpg
1350 * 900
ajanta52.jpg
ajanta52.jpg
1010 * 900
ajanta53.jpg
ajanta53.jpg
800 * 1200
ajanta54.jpg
ajanta54.jpg
1354 * 900
ajanta55.jpg
ajanta55.jpg
900 * 1200
ajanta56.jpg
ajanta56.jpg
1244 * 900
ajanta60.jpg
ajanta60.jpg
1200 * 900
ajanta61.jpg
ajanta61.jpg
1339 * 900
ajanta62.jpg
ajanta62.jpg
1415 * 900
ajanta63.jpg
ajanta63.jpg
1200 * 900
ajanta64.jpg
ajanta64.jpg
1200 * 900

[ Home ]


ĐỘNG ELLORA
Ellora Caves

ellora01.jpg
ellora01.jpg
1200 * 900
ellora02.jpg
ellora02.jpg
1200 * 900
ellora03.jpg
ellora03.jpg
1200 * 900
ellora04.jpg
ellora04.jpg
1200 * 900
ellora05.jpg
ellora05.jpg
1200 * 900
ellora06.jpg
ellora06.jpg
1200 * 900
ellora07.jpg
ellora07.jpg
1200 * 900
ellora08.jpg
ellora08.jpg
1200 * 900
ellora09.jpg
ellora09.jpg
1200 * 900
ellora0a.jpg
ellora0a.jpg
2339 * 1563
ellora0b.jpg
ellora0b.jpg
900 * 1241
ellora10.jpg
ellora10.jpg
1200 * 900
ellora11.jpg
ellora11.jpg
1200 * 900
ellora12.jpg
ellora12.jpg
1200 * 900
ellora13.jpg
ellora13.jpg
1200 * 900
ellora14.jpg
ellora14.jpg
900 * 1200

[ Home ]